SJ-1695: Riba & Judi dlm Insuran Nyawa

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1695: Riba & Judi dlm Insuran Nyawa

Assalamu'alaikum wbt.
Saya telah membaca ttg wujudnya Riba & Judi didlm insuran nyawa konvensional, dimana letaknya ke-2 unsur tersebut didlm insuran nyawa? Harap bantuan ustaz utk menjelaskan.
Wassalam

Re: SJ-1695: Riba & Judi dlm Insuran Nyawa

Jawab:

Unsur judi dalam Insuran konvensional: Pencarum/pembeli polisi insuran berjudi nasib, jika berlaku malapetaka (kemalangan, kebakaran, kecurian, kematian) dia akan dibayar pampasan. Jika tidak apa-apa yg berlaku, dia kehilangan wang carumannya.
Unsur riba: wang caruman semua pencarum/pembeli polisi akan dilaburkan oleh syarikat Insuran konvensional dalam pelbagai sektur termasuklah sektur ribawiyah atau yg haram tanpa pengetahuan pencarum. Pembeli polisi tidak mendapat keuntungan dari hasil pelaburan itu.
Takaful Insuran membersihkan dua unsur ini:
Perjudian: takaful Islam akan menggunakan konsep tabarruk, di mana pembeli polisi insuran bersetuju membiayai pembeli insuran lain yg ditimpa kemalangan/musibah dari sebahagian sahaja dari wang caruman.
Riba: Takaful akan menggunakan dana tabungan insuran untuk kegiatan pelaburan dalam sektur halal sahaja dan pembeli polisi insuran akan di minta kebenaran terlebih dahulu dan dividen keuntungan akan direbat kepada mereka. Allahu a'alam