SJ-1888: Najis anjing

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1888: Najis anjing

Assalamualaikum

Saya terpijak najis anjing dan ada kesan di tapak kasut saya. Tetapi tiada kesan di atas karpet yang di pijak. Perlukah saya samak karpet yang tiada kesan itu?

JZKK

Re: SJ-1888: Najis anjing


Jawab:
Tidak perlu. Dalil:
HR Abu Daud dari Abi Hurairah ra," jika salah seorang kamu terpijak najis dengan sepatunya, maka tanah dapat mensucikannya."
HR Abu Daud dan Ahmad dari Abu Sa'eed ra," bila kamu terlihat kotoran pada (bawah) sepatu kamu, gosoklah ke tanah dan kemudian ia boleh dipakai semasa solat." Fiqh Sunnah