SJ-1982: Jimak dan Junub

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1982: Jimak dan Junub

Apa kah perbezaan antara JIMAK dan JUNUB?? Adakah ia nya sama??

Re: SJ-1982: Jimak dan Junub

Jawab:
Tidak sama. Jima' (Hubungan seks) dahulu barulah seseorang itu dalam keadaan Junub (hadath besar). Untuk menghilangkan junub ini kena mandi junub (janabah). Amat diharapkan anda kembali mengulangkaji matapelajaran fiqh dan dgn mengunjungi Ahkam Online shj tidak memadai.