SJ-2061: Berpanjang-panjang dalam berdoa.

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2061: Berpanjang-panjang dalam berdoa.

Apakah yang di maksudkan dengan Di akhir zaman nanti umat Islam akan berpanjang-panjang dalam berdoa.

Re: SJ-2061: Berpanjang-panjang dalam berdoa.

Jawab:

Saya mencari-cari dalam alamat2 akhir zaman (tanda2 Kiamat, misalnya kitab 'Alamah as Sa'ah oleh Imam alHafeedz Ibn Katheer, tapi tidak menemui fenomena umat akhir zaman ini panjang dalam berdo'a.
Tapi rupanya ada dibahaskan dalam kitab2 yg membahaskan bid'ah, antaranya Dr Izzat Ali 'Atiyah, alBid'ah; Syaykh alQasimi, Islah alMasaajid; Prof Teuku Hasbi asSiddiqiey, membina Sunnah, menghancur Bid'ah, AsSyaykh Ali Mahfudz, alIbda', dll.
Maksud do'a yg panjang2 itu ialah ditujukan kepada pengikut tariqat yg berdo'a dgn matan (susunan) do'a yg dikarang oleh syaikh2 tariqat mereka. Ia memang panjang.
Untuk kembali kepada asSunnah, kita hendaklah berdo'a dgn do'a2 yg makthur (yg diterima dari Nabi saw) dan majoriti dari do'a2 itu adalah sederhana panjangnya. WA