SJ-2124: BETULKAH (Nabi benci emas?)

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2124: BETULKAH (Nabi benci emas?)

S: Apakah benar ada hadis yg mengatakan RasuluLlah SAW amat benci pada emas :(

Re: SJ-2124: BETULKAH (Nabi benci emas?)

Syaikh Abu Abdul Rahman Nasiruddin AlAlbania (Adabul Zifaf) mengumpul sejumlah hadis yg menunjukkan kebencian baginda terhadap logam tersebut.
1. HR Muslim dari Ibn Abbas ra, Nabi saw melihat seorang lelaki memakai cincin emas. Baginda mencabut cincin itu dan membuangkannya seraya bersabda," apakah salah seorang kamu sudi meletakkan bara api di tangannya?"
2. HR Ahmad dari Abdullah bin Amr ra, Nabi melihat seorang sahabat memakai cincin emas, lantas baginda berpaling darinya, kemudian dia menukarnya dgn cincin besi. Nabi kemudian bersabda," (Ini (cincin besi) lebih teruk lagi, ia perhiasan ahli Neraka!" Sahabat itu menukar pula dgn cincin dari perak, dan Nabi membiarkannya. (Albani: sanadnya kuat)
3. HR Ahmad dari Abdullah ibn Amr ra, "Barangsiapa di antara umatku yg memakai perhiasan emas, lalu ia mati sedang ia masih memakainya, pasti Allah akan haramkan emas di Syurga atasnya." (Albani: hadis marfu', tapi sanadnya sahih)
Imam Syaraf anNawawi (Syarah Sahih Muslim, 14/32; alMajmu', 4/331) haramnya emas ini merupakan ijma'. WA