SJ-2206: SJ 2203 (2) Persoalan Roh

Primary tabs

2 posts / 0 new
Anonymous (not verified)
SJ-2206: SJ 2203 (2) Persoalan Roh

:salam

Selain daripada manusia, apakah ada makhluk Allah yang lain mempunyai roh? Dengan lain perkataan apakah haiwan, Jin atau Malaikat mempunyai roh.

:wassalam