SJ - 3211: Gadaian cara Islam

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
SJ - 3211: Gadaian cara Islam

asalamualaikum ,ustaz

1. Apakah hutang piutang menurut Islam dan Gadaian?

2. Apakah bezanya gadaian cara Islam dengan bukan Islam?

Daripada shahibol sharee

Re: SJ - 3211: Gadaian cara Islam

:wassalam
Jawab:

1. Hutang piutang menurut Islam dan Gadaian.
Hutang piutang menurut Islam ialah sama dengan hutang piutang konvensional cuma bedzanya ialah tiada unsur Riba dan penindasan. Tatacaranya ada dalam ayat 282-283 surah alBaqarah. Gadaian pula ialah sejenis hutang yg disertakan cagaran sebagai jaminan.

2. Gadaian Islamik dan Konvensional
Gadaian cara Islam yg dikenali dgn skim arRahn berbeda dari skim Gadaian Konvensional juga atas prinsip ribawiyah. Pinjaman melalui skim Gadaian Konvensional dikenakan interest sedangkan skim arRahn tidak mengenakan interest. Proses melelong barang gadaian diketatkan dalam skim arRahn (utk memberi kemaslahatan pada kedua-dua belah pihak, manakala ada unsur kezaliman dalam proses melelong barang gadaian peminjam. (Ibn Qudamah, alMugni: 4/327) WA