SU – 00107: zakat kwsp dan tanah

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
SU – 00107: zakat kwsp dan tanah

:salam

Berikut merupakan satu soalan yg sampai ke email peribadi saya.
-----

1) bagaimanakah menunaikan zakat kwsp. apakah dalil-dalil atau pendapat ulamak mengenainya.
2) Apakah diwajibkan zakat ke atas tanah yang saya beli untuk di simpan.Selepas beberapa tahun saya menjualnya kerana perlukan duit. adakah wajib zakat ke atas hasil jualan tersebut.kalau wajib adakah di syaratkan haul.Di atas segala penjelasan saya dahului dengan ucapan jazakumullah.

ridzuan hashim