SU-000312: Makanan sembelihan ahli kitab

1 post / 0 new
Anonymous (not verified)
SU-000312: Makanan sembelihan ahli kitab

Saya menetap diperantauan. Di sini agama utama ialah Kristian, dan sebahagian darinya beragama Yahudi. Apa yang saya pelajari, mereka yang beragama seperti disebut adalah ahli kitab dan makanan sembelihan mereka adalah Sah (atau Halal?), tetapi bagaimana pula sekiranya ada di antara rakyat negara ini tidak beragama?