Feqh

 • Akad Nikah Dalam Masjid : Antara Jumhur dan Imam Syawkani

  Oleh: Shamsul Muda

  Isu ini akan ditinjau dari kaca mata Mazhab Syafie. Kemudian, jika ada keperluan, ia akan disoroti melalui jendela mazhab-mazhab lain.

  1.Pandangan Mazhab Syafie
  Sekurang-kurangnya terdapat 3 karya ulama Mazhab Syafie yang memperkatakan tentang isu ini.
  Pertama
  : Fathul Ma'in karangan Imam Zainuddin al-Malibari; 
  Kedua
  : I'anah al-Tolibin karangan Sayyid al-Bakri al-Dumyati; dan
  Ketiga
  : Tuhfatul Muhtaj karangan Syaikh Ibnu Hajar al-Haytami.

 • Apakah khunsa sama dengan pondan, mak nyah dan lelaki lembut? Apa yang dimaksudkan dengan sabda Nabi s.a.w. yang melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan perempuan yang menyerupai laki-laki?

 • Soalan: Ibu mertua adalah salah seorang dari mahram kita. Apakah untuk ibu mertua kita menjadi mahram mesti disyaratkan selepas menj*m*k isteri kita atau ibu mertua kita menjadi mahram sejurus selepas sah akad nikah?

 • Bayi yang dilahirkan boleh dibahagikan kepada 3 bahagian: Pertama: Dilahirkan dalam keadaan hidup, kemudian mati. Kedua: Dilahirkan tanpa ada tanda-tanda bayi itu hidup. Ketiga: Dilahirkan tidak dalam bentuk lembaga manusia. Bagaimana cara mengurus bayi-bayi ini?

 • Iaitu tempoh menunggu seorang perempuan, di mana dengan tempoh berkenaan dapat diketahui rahimnya telah bersih, samada melalui tempoh beberapa kali suci (aqra’) atau beberapa bulan atau dengan kelahiran.

 • Semuanya adalah dari keluarga kambing, namun apa perbezaan antara ghanam (غنم), syah (شاة), dho’n (ضأن), ma’z (معز).

Artikel Berkaitan