Maulana Asri: Siapakah Yang Dimaksudkan Dengan Ahli Bid'ah Oleh Ulama Hadis?

Siapakah Yang Dimaksudkan Dengan Ahli Bid'ah Oleh Ulama Hadis?

Info Audio Video: 
Siapakah yang dimaksudkan dengan ahli bid'ah oleh ulama hadis dan ulama salaf? Apakah periwayatan mereka di dalam hadis diterima?

Kategori: