SJ-13-0025: beramal dgn hadith dhaif (samb)

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0025: beramal dgn hadith dhaif (samb)

:salam

Saya dah baca jawapan ust zain dan THTL. Ada 3 pendapat/pendirian berkenaan hal ini. Ust dah nukilkan hujah drp Imam Nawawi dan Imam Ahmad. Boleh tak ust nukilkan pula hujah drp Imam Bukhari.

SJ-13-0025: beramal dgn hadith dhaif (samb)

:wassalam

Mungkin saudara sudah baca bbrp pandangan ttg hadith dhaif. aliran ini terbahagi kpd 3:
1. Tidak boleh beramal dgn hadith dhaif secara mutlaq
2. Boleh beramal dgn hadith dhaif dlm perkara fadha'il amal, mawa'iz, qusas dsb.
3. Boleh beramal dgn hadith dhaif dgn syarat perkara yg diriwayatkan itu telah diriwayatkan dalam riwayat yg lebih kuat (sahih)

Antara mereka yg berpegang kpd aliran no.1 ialah:
Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi, Bukhari, Muslim, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Hazm dan para imam ahli hadith lainnya; mereka sepakat tidak membolehkan beramal dengan hadits dha'if secara mutlaq meskipun untuk fadhaa-ilul a'mal atau dlm perkara apa2 sekalipun.

wslm