SJ-1951: Azizul Hakim

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1951: Azizul Hakim

Ada seorang sahabat yang baru baru ini menamakan anak sebagai "Azizul Hakim', tanpa didahuli dengan Abdul. Ynag saya faham Aziz dan Hakim itu adalah dari 99 asmaulhusna. Bolehkah kita menamakan dengan nama yang demikian dan apakah hukumnya? sekiranya tidak boleh apakah yang harus dilakukan

Re: SJ-1951: Azizul Hakim

Jawab:
Boleh menamakan anak dengan salah satu asma' Allah tanpa Abdul asalkan tidak menggunakan kalimah Al. Jika dia menamakan dgn alAzizul Hakim, maka ia suatu kesalahan kerana Al itu bermaksud Yang Maha. (Dr Ulwan, Tarbiyatul Awlad fil Islam)