BEBERAPA TARIKH PENTING DALAM SEJARAH ISLAM

Primary tabs

Oleh: alitantawi

TARIKH KEWAFATAN  SERTA BEBERAPA PERISTIWA PENTING DALAM SEJARAH ISLAM

Berikut adalah senarai tahun kewafatan Rasulullah SAW dan sebahagian para sahabat yang terkenal. Begitu juga diselitkan tarikh beberapa peristiwa penting sepanjang zaman Rasulullah SAW sehingga penghujung pemerintahan khalifah-khalifah rasyidin. Ia adalah sebahagian daripada tulisan yang dikumpulkan oleh ahli-ahli Multaqa Ahl Hadeeth yang saya pilih daripada edisi lengkap. Edisi lengkap sejarah Islam tersebut yang memuatkan tarikh kewafatan dan peristiwa-peristiwa penting sehingga tahun 1424 H(dalam Bahasa Arab) akan disediakan dalam ruangan muat turun al-ahkam.net tidak lama lagi, insya Allah.

semoga tarikh-tarikh berikut akan kita simpan untuk diingati selalu.

1- Khadijah Binti Khuwailid, isteri Rasulullah SAW – 3 tahun sebelum Hijrah.

2- Perang Badr – 2 H

3- Ruqayyah, anak Rasulullah SAW – 2 H

4- Perang Uhud – 3 H

5- Hamzah Ibn Abd. Muttolib, bapa saudara Rasulullah SAW – 3 H

6- Perang Dzat al-Riqa’ – 4 H

7- Perang Khandaq – 5 H

8- Perang Bani Quraizoh – 5 H

9- Perdamaian Hudaibiyyah – 6 H

10- Perang Khaibar – 7 H

11- Pembukaan Makkah – 8 H

12- Perang Hunain – 8 H

13- Perang Mu’tah – 8 H

14- Zainab, anak Rasulullah SAW – 8 H

15- Perang Tabuk – 9 H

16- Raja al-Najashi, pemerintah Habsyah – 9 H

17- Ummu Kalthum, anak Rasulullah SAW – 9 H

18- Ibrahim, anak Rasulullah SAW – 10 H

19- Haji Perpisahan (haji terakhir Rasulullah SAW) – 11 H

20- Kewafatan penghulu segala Nabi dan Rasul, Muhammad Ibn Abdullah, Rasulullah SAW – 11 H

21- Fatimah, anak Rasulullah SAW – 11 H

22- Peperangan al-Riddah (memerangi orang-orang murtad) – 11 H

23- Peperangan Dzat al-Salaasil – 12 H

24- Abu Bakr al-Siddiq, khalifah pertama – 13 H

25- Peperangan al-Qadisiyyah – 14 H

26- Peperangan Yarmuk – 15 H

27- Permulaan penyusunan semula kalendar Hijrah di zaman Umar – 16 H

28- Pembukaan Baitul Maqdis – 16 H

29- Pembukaan Mesir – 20 H

30- Zainab, isteri Rasulullah SAW – 20 H

31- Saudah, isteri Rasulullah SAW – 23 H

32- Pembukaan Libya – 23 H

33- Umar Ibn al-Khattab, khalifah kedua – 23 H

34- Pembukaan Khurasan – 29 H

35- Penulisan dan pengumpulan semula Al-Quran di zaman Uthman Ibn Affan – 32 H

36- Al-Abbas Ibn Abd. Muttolib, bapa saudara Rasulullah SAW – 32 H

37- Abdullah Ibn Mas’ud – 32 H

38- Uthman Ibn Affan, khalifah ketiga – 35 H

39- Peperangan al-Jamal – 36 H

40- Peperangan Siffin – 37 H

41- Ammar Ibn Yasir – 37 H

42- Ali Ibn Abi Tolib, khalifah keempat – 40 H

43- Hafsah, isteri Rasulullah SAW – 41 H

44- Ummu Habibah, isteri Rasulullah SAW – 44 H

45- Ramlah Binti Abu Sufian, isteri Rasulullah SAW – 49H

46- Al-Hasan Ibn Ali, cucu Rasulullah SAW – 49 H

47- Pembukaan Tunisia – 50 H

48- Safiyyah, isteri Rasulullah SAW – 50 H

49- Maimunah, isteri Rasulullah SAW – 50 H

50- Abu Hurairah – 57 H

51- Aisyah, isteri Rasulullah SAW – 58 H

52- Mu’awiyah Ibn Abu Sufian, khalifah pertama Kerajaan Bani Umaiyyah – 60 H

53- Al-Husain, cucu Rasulullah SAW – 61 H

54- Ummu Salamah, isteri Rasulullah SAW – 62 H

55- Ibnu Abbas – 68 H

56- Ibnu Umar – 73 H

57- Anas Ibn Malik – 91 H