Penilaian semula ke atas artikel bertajuk “Wang Judi Dalam Akal Budi Melayu Dan Agama

Primary tabs

Oleh: IbnYusof

Setelah selesai membaca tulisan Abu Amru Mohd Radzi Bin Othman yang bertajuk “Wang Judi Dalam Akal Budi Melayu Dan Agama”, saya berasa terpanggil untuk memberi sedikit komentar atas beberapa kemusykilan yang dibangkitkan, berserta tuduhan yang tidak berasas dan ilmiah. Apatah lagi apabila artikel yang dipamerkan di laman web Pemuda UMNO[1] bertarikh 1 Oktober 2010 itu mengguna pakai jawatan penulis selaku Timbalan Setiausaha, Sekretariat Ilmuwan Muda UMNO (iLMU). Ilmu yang menyebabkan jeleknya adab, kemarahan, kekerasan dan biadap ialah ilmu yang tidak mampu menerangi jiwa pembawanya. Ilmu itu memerlukan adab yang menyertainya dan sopan santun yang menjaganya, perilaku baik yang mengangkat darjatnya.

Sebelum memulakan kalam, artikel yang ditulis menggunakan perkataan ‘Melayu’ dan ‘Agama’ itu ternyata menggunakan pendekatan yang tidak langsung menggambarkan perkataan yang digunakan. Justeru, tulisan ini akan cuba merungkai beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh penulis. Perlu difahami isu sebenar yang diutarakan penulis adalah berpaksikan kes; Wang sumbangan hasil judi Pulau Pinang yang diserahkan kepada fakir miskin oleh kerajaan Pulau Pinang’.

Catatan dan ulasan terhadap tulisan tersebut akan dilakukan dengan pemahaman untuk menutup sebelah mata bahawasanya kerajaan Pulau Pinang kini yang merupakan seteru kerajaan Persekutuan, dalam erti kata lain ia bukanlah ulasan dalam bentuk politik kerana ia bukan bidang saya. Tetapi hanya akan berkisar dari sudut pandang hal ehwal muamalat kerana penulis artikel tersebut dilihat menghadapi kekeliruan dalam membezakan kaedah syarak dalam muamalat.

Penulis artikel tersebut menyatakan:
“Dalam akal budi Melayu; wang haram itu tidak layak untuk sebuah penghidupan bermaruah dan tidak sesuai untuk manusia bangsawan. Tambah, sebuah rasuah itu adalah ditegah dan berdosa. Begitu juga bahawa judi itu telah terang haramnya.”

Telah menjadi kesepakatan semua yang beriman dengan ajaran Islam tentang pengharaman judi. Justeru tatkala isu ini dibangkitkan oleh pihak media, tiada satupun berita yang mengatakan aktiviti judi itu dibenarkan, walhal ia hanyalah berkisar tentang perbahasan sensitiviti tentang pemberian dan penerimaan wang hasil judi itu yang diagihkan.  Maka isu melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh penulis (dan juga pihak media massa) hanya dilihat dari sudut bangsa dan bukanlah sudut pandang agama Islam. Personaliti beridentiti Melayu yang diperjuangkan penulis seharusnya juga selari dengan sudut pandang ajaran Islam. Penulis seharusnya memahami bahawa telah banyak dibincangkan dalam kitab para ulamak silam dan kontemporari tentang cara menguruskan wang haram, yang mana salah salah satu daripada cara menguruskannya adalah dengan menyedekahkannya.

Bersedekah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu perintah atau salah satu syarat bertaubat, bukannya bertujuan untuk mendapat pahala. Hal ini dibolehkan walaupun ianya datang daripada sumber yang haram kerana dengan bersedekah manfaat itu berbalik kepada tujuan umum dan kebaikan ramai. Ada pandangan ulamak yang berpendapat bahawa sedekah wang haram ini hanya dibolehkan kepada golongan fakir dan miskin sahaja manakala ada juga ulamak fekah yang tidak mengehadkannya[2]. Maka hukum asalnya tetap harus (mubah)!

Jika benar konteks pernyataan di atas merujuk kepada penerimaan wang haram oleh fakir miskin yang diberikan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang dan penulis menganggap isu si penerima wang haram sebagai mengakibatkan kehidupan si penerima menjadi tidak bermaruah, secara tidak lansung penulis telah menuduh bahawa ajaran Rasullullah Sallahu’alaihi Wa Sallam dan pandangan para ulamak yang menyatakan bahawa antara cara menguruskan wang haram adalah dengan menyedekahkannya sebagai menjatuhkan maruah si penerima, dan menjadikannya tidak releven dengan akal budi bangsa Melayu yang rata-ratanya beragama Islam?!

Penulis kemudiannya menuduh:
“Seorang tokoh agama yang telah termakan “rasuah” pembangkang membela Ketua Menteri Pulau Pinang. Beliau dirasuah bukan dengan emas sebahara tetapi dengan ideaologi Khawarij yang menggunakan kalimat “adil” dan “hukum Allah” sebagai sogokan. Kita mengetahui beliau bukanlah Khawarij tetapi pemikiran neo-Khawarij itu melekat dalam dirinya pada permasalahan imamah dan kenegaraan.”

Saya secara peribadi mengetahui tokoh agama yang dimaksudkan, dan penulis dilihat cuba mentohmah seorang tokoh agama apabila tokoh agama itu mengeluarkan pandangan dan pendapat yang berlawanan dengan kecenderungannya. Penulis perlu memahami bahawa golongan Khawarij yang penulis maksudkan itu sendiri mempunyai satu sifat yang mana mereka menganggap golongan yang berlawanan dengan kecenderungannya sebagai sesat, dan menghukum atas mereka sebagai orang-orang yang sudah keluar dari keadilan dan kebenaran. Pernyataan penulis perlu dibaca secara menyeluruh sehingga dia kemudiannya menulis:
“Sedangkan sebelum ini, dalam isu Kartika yang dijatuhkan hukum sebat akibat meminum arak di khalayak, beliau berkata semacam ini: Sedangkan isu yang lebih utama adalah masalah kedai arak dan kelab malam yang bertaburan. Sepatutnya kerajaan berusaha untuk menutup kedai arak dan kelab malam ini agar tiada lagi orang meminum arak. Kita menyediakan masyarakat dengan arak namun ketika masyarakat meminumnya maka kita menghukum mereka. Namum ketika Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan wang haram untuk penghidupan kaum Muslimin, beliau – tokoh agama ini – hanya menghuraikan bab hukum menggunakan wang haram untuk bersedekah. Beliau tidak menggunakan metod yang sama seperti yang telah beliau gunakan terhadap isu Kartika.”

Saya menganggap penulis gagal melihat sesuatu isu secara objektif berdasarkan cubaannya mengaitkan  dua isu yang berbeza dan dibakulkan secara kolektif. Hal ini mengakibatkan penulis bersangka buruk terhadap sesuatu pernyataan balas yang dikeluarkan terhadap isu yang dihadapi. Mari kita lihat isu yang dibangkitkan;
Isu 1: Menutup kedai arak dan kelab malam
Isu 2: Mengagihkan wang haram kepada fakir miskin

Kedua-dua isu di atas adalah dua isu yang sedang dibincangkan secara berbeza konteks dan hukumnya. Jika dilihat secara terperinci, tidak berlaku sebarang inconsistency hujah sekiranya menyuruh kerajaan berusaha menutup kedai arak dan kelab malam yang semakin meningkat jumlahnya di negara ini dengan menghuraikan kebolehan menyedekahkan wang haram. Hanya sahaja sudut pandang penulis dalam cubaan mengaitkan dua isu ini dalam satu perbincangan atas alasan tidak menggunakan metod yang sama (hanya berdasarkan pembacaan serta ulasan media dan politikus) adalah kesalahan fatal penulis yang melihatkan cubaannya mencari sisi buruk orang lain (fault finding) terutama tokoh agama yang tidak sefahaman dengan kecenderungan penulis.

Sekiranya penulis membuka sebarang kitab yang membincangkan topik berkaitan cara menguruskan wang haram, apakah penulis juga akan menuduh dan menyalahkan para ulamak silam akibat tidak membincangkan isu pengharaman arak dan judi dalam topik yang sama? Maka perlunya penulis memahami apa itu topik,isu dan respon yang diberi berdasarkan konteks yang dihadapi.

Penulis kemudian mengulang lagi;
“Begitu juga Ketua Menteri harus sedar bahawa akal budi Melayu itu tidak setuju wang dari sumber judi diberikan kepada mereka untuk penghidupaan mereka. Bukan kerana wang itu haram tetapi fitrah mereka. Ibarat mereka tidak akan menjamah dhab walau binatang tersebut halal dimakan.”

Pernyataan di atas sama sahaja dengan pandangan para idealis yang beranggapan semua wang mesti dan wajib diasingkan seolah-oleh duit itu adalah najis dan penyakit yang boleh merebak dari tangan pemberi asal kepada tangan penerima.Jika penulis gagal memahami kaedah syarak dalam muamalat ini, maka penulis tiada bezanya dengan mereka yang memulangkan semula wang pemberian itu akibat kekeliruan yang disogokkan media dan politikus kepada mereka.

Selain itu, kita juga dengan mudah tertipu dengan media dan politikus yang menuduh pantas wang yang diagihkan itu 'wang haram' yang barangkali ia hanya bercampur antara wang halal dan haram.Berkenaan bukti bahawa duit yang diagihkan itu KESEMUANYA jelas dan sahih wang haram?Kekal misteri…

Daripada pernyataan di atas penulis menulis ‘bukan kerana wang itu haram tetapi kerana fitrah mereka’ seolah penulis memahami bahawa sebenarnya wang haram itu apabila diagihkan tidak lagi menjadi wang haram, dan ia menjadi halal kepada si penerima. Hal ini sama sahaja seperti mana jabatan agama negeri yang turut menerima wang tidak patuh syariah ataupun wang haram sebagai salah satu cara membersihkan dan menyucikan harta (Boleh rujuk contoh poster Majlis Agama Islam Selangor[3]).

Hatta jika fakir miskin yang memulangkan wang itu kemudian membuat permohonan kepada BaitulMal dan Jabatan Agama Negeri, apakah penulis dan politikus merasakan Jabatan agama negeri mempunyai akaun berbeza dalam membezakan wang haram dan wang halal apabila semuanya telah dimasukkan ke dalam satu kategori yakni kumpulan wang BaitulMal[4]?

Adapun artikel ini secara tidak lansung lebih menjurus kepada menyatakan sensitivity bangsa Melayu apabila memperoleh wang yang menurut mereka adalah haram. Sekiranya berbicara tentang sensitiviti, maka saya bersetuju penuh dengan penulis, tetapi alangkah ruginya sekiranya seorang ilmuan muda yang sewajarnya menjernihkan kemusykilan dengan fakta ilmiah berbanding berbicara tentang sensitiviti yang lebih bersifat abstrak.

Penulis kemudian dengan pastinya menulis;
“Menjadi amalan Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan UMNO sejak dari dahulu lagi memisahkan wang dari sumber haram ke dalam akaun berasingan….. wang dari sumber haram ini hanya digunakan untuk pembangunan prasarana negara……. Kerajaan Persekutuan memang mengasingkan wang dari sumber haram. Bermakna bahawa wang kakitangan kerajaan datangnya dari sumber yang halal.”

Penulis dengan yakin menyatakan Kerajaan Persekutuan mengasingkan antara wang halal dan wang haram, dalam erti kata lain cukai daripada urus niaga halal dan haram yang dibayar oleh individu dan organisasi seluruh negara. Kajian ringkas yang saya sempat lakukan dengan merujuk kepada laporan tahunan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) tidak menemui pula sebarang tindakan membezakan wang halal atau wang haram (hasil cukai aktiviti halal dengan aktiviti haram) apabila gaji, elaun dan bonus diiktiraf sebagai perbelanjaan di dalam Penyata Pendapatan dalam tahun berdasarkan perkhidmatan diberikan oleh kakitangan[5].

Justeru adalah tidak mustahil untuk Kerajaan Persekutuan mempunyai hasil pendapatan yang bercampur antara yang halal dan yang haram dalam menjalani kehidupan yang multi-racial dan multi-religion seperti di Malaysia ini. Oleh itu, hatta percampuran di antara wang halal dan haram tidak menjadi masalah kerana apa yang haram adalah cara perolehannya dan bukan fizikalnya menyebabkan kelak yang dipertanggungjawabkan hanyalah ke atas bahu individu yang melakukan perkara haram itu dan tidaklah berjangkit kepada kakitangan awam selagi mana pekerjaan yang mereka lakukan halal.

Alangkah baik sekiranya penulis mampu memberikan bukti kukuh yang mana Kerajaan Persekutuan mengasingkan wang halal dan wang haram dan malah HANYA menggunakan wang haram untuk prasarana pembanggunan, jika tidak ternyata ia hanyalah omong kosong demi menghijab kecenderungan partisannya.

Kesimpulan
Suka sekiranya saya mengingatkan penulis dengan amaran Allah yang menjadi sandaran penulis sendiri:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [al-Maidah 5:08]

Berlaku adillah wahai ilmuan muda!

Wallahu’allam.

IbnYusof
9 Oktober 2010/1 Dzulkaedah 1431
3:37p.m
www.ibnyusof.blogspot.com

[1] Rujuk di http://www.pemudaumno.org.my/modules.php?name=News&file=article&sid=10049
[2] Rujuk tulisan saya bertajuk Cara Mengurus Pendapatan/Harta Haram Dari Perspektif Fiqh Muamalah di http://ibnyusof.blogspot.com/2010/03/cara-mengurus-pendapatanharta-haram...
[3] http://www.mais.net.my/images/stories/gambar/berita/berita2010/iklanpm.jpg
[4] Rujuk Penyata Pendapatan MAIS Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 DISEMBER 2008, hlm. 17.
[5] Laporan Tahunan LHDN 2008 di http://www.hasil.org.my/pdf/pdfam/LT2008_1.pdf hlm.86Wang Judi Dalam Akal Budi Melayu Dan Agama

Posted on Friday, October 01 @ 18:01:37 MYT
Topic: Kolumnis

Abu Amru Mohd Radzi Bin Othman

Dalam Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu ada menceritakan bagaimana Ali Manu Nayan mahu merasuah Tun Hassan Temenggung. Ali Manu Nayan berkata kepada Temenggung: “Orang Kaya, semua Orang Besar-besar dalam Melaka ini datang kerumah ku, melainkan Orang Kaya juga yang tidak datang. Jikalau dapat marilah apa Orang Kaya bermain-main kerumah ku. Hingga berdiri juga di hadapan kedaiku. 10 tahil emas ku persembahkan”. Maka kata Tun Hassan Temenggung: “ Nuni haram jadah! Aku hendak engkau beri makan sedekah? Jika pada bapak-bapakmu yang lain boleh!”.

Ali Manu Nayan itu cuba untuk mem”beli” Tun Hassan dengan 10 tahil emas. Namun Tun Hassan yang punya maruah diri menolak cubaan Ali Manu Nayan dengan tegas dengan kata yang cukup kasar – haram jadah. Kerana dalam akal budi Melayu; wang haram itu tidak layak untuk sebuah penghidupan bermaruah dan tidak sesuai untuk manusia bangsawan. Tambah, sebuah rasuah itu adalah ditegah dan berdosa. Begitu juga bahawa judi itu telah terang haramnya.

Namun rupanya dalam hidup manusia, terkadang seseorang boleh dirasuah dengan sebuah pemahaman songsang. Maka kerana itulah Raja Mendaliar membawa harta bertimbun kepada Laksamana Khoja Hassan untuk menabur fitnah atas Bendahara Seri Maharaja. Lantas Laksamana Khoja Hassan pun menghadap Sultan dan memaklumkan bahawa Bendahara sedang merancang untuk rampasan kuasa. Tanpa usul periksa, Sultan menurunkan titah untuk dibunuh Bendahara dan beberapa ahli keluarganya. Ditambah dendam Sultan kepada Bendahara lantaran Sultan berahi kepada anak Bendahara – Tun Fatimah.

Justeru kerana sebuah “kepercayaan palsu” dan dendam, menyebabkan Bendahara yang bijak menjalaankan tugas dibunuh, yang hujung-hujungnya membawaa kepada kejatuhan Melaka. Demikianlah bagaimana manusia boleh dirasuah dengan harta dan juga “kepercayaan palsu”. Oleh kerana itu juga seorang tokoh agama yang telah termakan “rasuah” pembangkang membela Ketua Menteri Pulau Pinang. Beliau dirasuah bukan dengan emas sebahara tetapi dengan ideaologi Khawarij yang menggunakan kalimat “adil” dan “hukum Allah” sebagai sogokan. Kita mengetahui beliau bukanlah Khawarij tetapi pemikiran neo-Khawarij itu melekat dalam dirinya pada permasalahan imamah dan kenegaraan.

Adil Antara Dua Kaum
Sedangkan sebelum ini, dalam isu Kartika yang dijatuhkan hukum sebat akibat meminum arak di khalayak, beliau berkata semacam ini: Sedangkan isu yang lebih utama adalah masalah kedai arak dan kelab malam yang bertaburan. Sepatutnya kerajaan berusaha untuk menutup kedai arak dan kelab malam ini agar tiada lagi orang meminum arak. Kita menyediakan masyarakat dengan arak namun ketika masyarakat meminumnya maka kita menghukum mereka. Namum ketika Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan wang haram untuk penghidupan kaum Muslimin, beliau – tokoh agama ini – hanya menghuraikan bab hukum menggunakan wang haram untuk bersedekah. Beliau tidak menggunakan metoda yang sama seperti yang telah beliau gunakan terhadap isu Kartika.

Walhal sikap adil itu adalah penting untuk seoraang yang bergelar ulama, malah terhadap seluruh manusia. “dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa.” [al-Maidah 5:08]

Justeru tokoh agama ini menasihatkan Lim Guan Eng untuk berusaha menutup kedai-kedai judi yang bertaburan di negeri pimpinannya. Malah lebih wajib baginya yang digelar orang sebagai bayangan Saidina Umar Abdul Aziz walaupun dia beraqidah triniti - tiga oknum. Begitu juga Ketua Menteri harus sedar bahawa akal budi Melayu itu tidak setuju wang dari sumber judi diberikan kepada mereka untuk penghidupaan mereka. Bukan kerana wang itu haram tetapi fitrah mereka. Ibarat mereka tidak akan menjamah dhab walau binatang tersebut halal dimakan.

Oleh sebab itulah telah menjadi amalan Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan UMNO sejak dari dahulu lagi memisahkan wang dari sumber haram ke dalam akaun berasingan. Namun hal ini tidak difahami oleh orang-orang yang mengikut parti Islam kerana hawa hafsu mereka. Mereka menganggap bahawa kerajaan telah memberi gaji kepada kakitangannya dengan wang haram ini. Sedangkan wang dari sumber haram ini hanya digunakan untuk pembangunan prasarana negara.

Kelakuan parti Islam ini boleh difahami kerana mereka ini lahir dari ideologi Dzul Khuraishi; yang menganggap bahawa dirinya sahaja benar dan adil, sedang orang lain adalah zalim termasuk Nabi Muhammad saw. Ketika Rasulullah sedang membahagikan harta rampasan kepada beberapa kelompok yang baru memelok Islam dan tidak memberikan langsung kepada kaum Muhajirin dan Ansar, maka seorang lelaki yang kelihatan warak berkata: “Berlaku adillah wahai Muhammad!”. Sedangkan Rasulullah saw bermatlamah menarik hati kaum tersebut kepada Islam, sedangkan kaum Muhajirin dan Ansar telah menerima Islam dengan mantap dihati-hati mereka.

Justeru, pemikiran “ana sentiasa benar” selalu datang setelah mereka mensenandungkan slogan  “Tiada hukum melainkan hukum Allah”. Kata Saidina ‘Ali: “Satu slogan yang benar, tetapi dengan tujuan yang batil”.Slogan-slogan yang telah lama muncul, sejak di zaman Ali Bin Abi Talib lagi akan terus dipanjikan oleh kelompok Neo Khawarij ini. Justeru Ali memahami bahawa mereka ini hanya menggunakan label Islam sebagai perisai atas kesesatan mereka.

Begitu juga ketika pembangkang menghentam Kerajaan Persekutuan dari semua sisi, tokoh tersebut tidaklah mahu membelanya sepertimana yang beliau lakukan atas kes doa untuk tokoh kafir dalam Khutbah Jumaat, tokoh Kafir masuk masjid untuk berucap dan sumbangan dari wang judi untuk umat Islam. Cukup ironi apabila beliau cepat sahaja membela perlakuan yang dilakukan oleh kelompok neo khawarij ini dan beliau senyap apabila Perdana Menteri yang sah dihentam dan dicaci.

Falasi ‘Sepatutnya’ Menjadi Ukuran Kebenaran
Lebih menarik, golongan ini menggunakan “falasi sepatutnya” dalam membela Lim Guan Eng. Falasi sepatutnya seperti begini: Tuhan boleh mencarut maka sepatutnya kita juga boleh mencarut. Sedangkan Tuhan dan manusia tidaklah sama. Lalu salah seorang dari pembesar mereka berkata: “UMNO telah lama terlibat dalam masalah judi dan wang haram ini. Maka sepatutnya isu Lim Guang Eng tidak menjadi persoalan kerana UMNO lah bapa judi.

Tuan-tuan yang beriman dan berhati nurani; apakah sebuah falasi sepatutnya boleh menjadi hujjah atas sebuah kesalahan dari etika normatif? Malah lebih jelek lagi adalah sikap ini menggambarkan bahawa mereka tidak mahu menerima teguran dan sentiasa menganggap dirinya ma’sum dan benar. Padahal mereka mengaku sebagai parti yang memperjuangkan Islam.

Kalaulah kita menganggap UMNO itu fasiq – walhal kenyataannya tidak sebegitu -, maka ketika UMNO datang menegur akan kelemahan diri kita, terus sahaja kita melenting dan memburukkan orang yang menasihati kita. Seolah-olah kita ini tidak ikhlas dalam memperjuangkan Islam, dan kita terus berkata bahawa niat UMNO hanyalah hasad. Tentang niat dalam hati manusia, biarkan Tuhan tentukan, kerana kita bukan juru bicara Tuhan yang mampu membaca hati manusia.

Begitu juga sebuah ingatkan kepada sang tokoh agama tersebut yang membuat generalisasi antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Anggapan bahawa Kerajaan Persekutuan menggunakan wang hasil judi untuk membayar gaji dan bantuan kepada umat Islam. “Berapa banyak cukai judi, arak, hiburan dan lain-lain yang dipungut oleh kerajaan… pendapatan kerajaan itu juga digunakan untuk pelbagai keperluan rakyat…. kakitangan kerajaan yang mendapat gaji juga dari pelbagai sumber,” [The Malaysian Insider, Rabu, 29 September 2010] Kerana disitu ada dua kesalahan. Pertama bahawa fakta tersebut melencong kerana Kerajaan Persekutuan memang mengasingkan wang dari sumber haram. Bermakna bahawa wang kakitangan kerajaan datangnya dari sumber yang halal. Kedua adalah  beliau telah jatuh dalam falasi sepatutnya.

Kemudian cukup kiranya dibawakan nasihat seorang alim yang lebih besar dari beliau malah terkenal diseluruh penjuru dunia, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: “sesungguhnya menyelisihi pemimpin dalam perkara yang bukan prinsip dalam agama dengan terang-terangan dan mengingkarinya di perkumpulan-perkumpulan masjid, selebaran-selebaran, tempat-tempat kajian, dan sebagainya, itu semua sama sekali bukan tata cara menasihati. Oleh karena itu jangan engkau tertipu dengan orang yang melakukannya walaupun timbul dari niat yang baik. Hal itu menyelisihi cara Salafus Shalih yang harus diikuti. Semoga Allah memberi hidayah padamu.”

Penulis ialah Timbalan Setiausaha, Sekretariat Ilmuwan Muda UMNO (iLMU)

http://www.pemudaumno.org.my/modules.php?name=News&file=article&sid=10049