SJ – 2600 : IMAM TIDAK PANDAI TAJWID & MUFARAQAH

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ – 2600 : IMAM TIDAK PANDAI TAJWID & MUFARAQAH

Assalamualaikum w.b.

Ana ada sedikit kemusykilan…

Sahkah solat seseorang yang berimamkan imam yang tersilap bacaannya macam ni… “Wala thoooolliiin…” di mana huruf Dhad nya seolah-olah huruf Tho …bukan selalu…kekadang je…ntahler…sebab kecuaian ke…sebab semulajadi ke…sebab tak perasan ke… WA…dan kalau tak sah…kena mufaraqah ke?

Wallahua’lam

Re: SJ – 2600 : IMAM TIDAK PANDAI TAJWID & MUFARAQAH


æÚáíßã ÇáÓáÇã æ ÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå

{ ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã }

(( ÑÈ ÅÔÑÍ áí ÕÏÑí æ íÓÑáí ÃãÑí æÃÍáá ÚÞÏÉ ãä áÓÇäí íÝÞåæÇ Þæáí ))

***********************
SJ – 2600 : IMAM TIDAK PANDAI TAJWID & MUFARAQAH

Alhamdulillah , Segala Puja – Puji hanyalah milik Allah Ta'ala semata-mata. Selawat dan salam ke atas Baginda Rasulullah s.a.w, ahli keluarga baginda yang suci, para sahabat yang kesemua mereka itu merupakan golongan yang amat mulia, para ulama' yang mukhlisin , para mujahidin di Jalan Allah Ta'ala dan seluruh muslimin. Amin.

Terima Kasih kepada Saudara VhoutenJr yang selalu “ mengunjungi kami “ di masa cuti dan selalu meluangkan masa untuk mempelajari selok-belok pengetahuan Islam . Alangkah bertuahnya agama Islam ini jika kebanyakan belia-beliawanisnya mempunyai sikap seperti saudara :yess , dan itulah harapan dan doa kami agar Allah Ta’ala meramaikan belia-beliawanis Islam yang cinta akan agama Allah Ta’ala ini :doa .

Menurut pemerhatian kami , apa yang tersirat di sebalik soalan saudara ini sebenarnya mempunyai 3 masalah , iaitu :

{ 1 } ~ Siapakah orang yang paling layak menjadi imam bagi sembahyang berjemaah ? .

{ 2 } ~ Sahkah solat seseorang imam yang tidak pandai mengenai Ilmu Tajwid ? .

{ 3 } ~ Kalau tidak sah , apakah para makmum semua perlu melakukan “ mufaraqah “ ( niat berpisah dengan imam itu dan meneruskan sembahyang itu secara bersendirian ) ? .

Dengan hidayah , taufiq dan petunjuk daripada Allah Yang Maha Mengetahui berikut ini adalah jawapannya :

[="green"] #~@~#~@~#~@~#~@~#~@~#~@~# [/]

Pertama : YANG PALING LAYAK SEBAGAI IMAM :

Para Fuqaha’ ( cendekiawan Fiqh ) rh telah menggariskan beberapa panduan di dalam permasalahan ini dan mereka telah meletakkan nilai keutamaan yang dituntut itu tertib ( mengikut tertiba keutamaan ) . Akan tetapi kami tidaklah mahu membahaskan masalah itu secara panjang lebar , maka ringkasannya begini :

Menurut al-Imam Nu’man Bin Tsabit ( Abu Hanifah ) rh , al-Imam Malik Bin Anas rh dan al-Imam Muhammad Idris asy-Syafi’e rh yang paling layak menjadi imam bagi sesebuah kumpulan itu di dalam sembahyang mereka ialah YANG PALING ARIF , kemudian diikuti pula YANG PALING PANDAI TAJWID DAN SEDAP BACAANNYA .

Yang paling arif ( mengerti ) di situ tidaklah semestinya mengerti semua permasalahan Fiqh yang begitu luas ini , bahkan cukuplah mengerti hukum-hakam yang berkaitan dengan sembahyang , sama ada daripada segi sah ataupun tidak sesuatu amalan itu dikerjakan di dalam sembahyang .

Dalil ketiga-tiga imam itu ialah sabda Baginda Rasulullah s.a.w :


íóÄõãøõ ÇáúÞóæúãó ÃóÞúÑóÄõåõãú áößöÊóÇÈö Çááøóåö ÝóÅöäú ßóÇäõæÇ Ýöí ÇáúÞöÑóÇÁóÉö ÓóæóÇÁð ÝóÃóÚúáóãõåõãú ÈöÇáÓøõäøóÉö ÝóÅöäú ßóÇäõæÇ Ýöí ÇáÓøõäøóÉö

Ertinya : “ ( Sepatutnya ) Dijadikan imam bagi sesuatu kaum itu ialah golongan yang paling mengerti mengenai kitab Allah . Kalau semuanya sama dari segi itu , maka yang paling mengerti mengenai as-Sunnah “ ~ Hadis sahih diriwayatkan oleh Jemaah Imam Hadist melainkan al-Imam al-Bukhari rh ( Nasb ar-Rayah : 2 / 24 ) .

Akan tetapi , Imam Ahmad Bin Hanbal rh tidak pula berpendapat dengan ketiga-tiga imam di atas , sebaliknya beliau rh mengatakan bahawa yang paling layak menjadi imam ialah yang paling pandai mengenai hukum-hakam Ilmu Tajwid dan yang sedap pula bacaannya .

Kami lebih cenderung untuk berpihak kepada pendapat pertama di atas kerana mengerti mengenal hukum-hakam sembahyang melalui pengajian al-Quranul Karim dan as-Sunnah lebih diperlukan / diutamakan berbanding dengan kemahiran Ilmu Tajwid dan sedab bacaan al-Quranul Karim .

Para sahabat r.a dahulu apabila digelar sebagai “ orang yang paling sedap membaca al-Quran “ , maka sudah tentulah mereka itu juga ialah yang paling mengerti mengenai al-Quranul Karim , disebabkan para sahabat r.a itu sendiri berguru mengenai hukum-hakam Islam dan sebagainya daripada Baginda Rasulullah s.a.w sendiri .

Berbeza dengan zaman sekarang , tidak sedikit di kalangan mereka yang hebat Ilmu Tajwidnya , menang pula musabaqah al-Quran berkali-kali , akan tetapi hukum-hakam Fardhu ‘Ain pun tidak dipelajarinya dengan begitu teliti dan baik .

[="green"] #~@~#~@~#~@~#~@~#~@~#~@~# [/]

{ 2 } ~ KESALAHAN TAJWID DAN BACAAN SI IMAM :

Kesalahan membaca al-Quranul Karim dikenali sebagai [="#0000ff" size="5"] “ ÇááÍä “ : al-Lahn .

Al-Lahn ini terbahagi pula kepada 2 bahagian ;

{ i } ~ al-LAHN al-JALI ( Kesalahan Yang Nyata ) :

Seperti kesalahan itu disebabkan kesalahan membaca baris sesuatu kalimah ataupun kesalahan menyebut satu huruf hingga menjadi huruf lain .

Termasuk juga kesalahan itu sama ada kesalahan yang membawa kepada kerosakan pada makna ataupun tidak .

Kesalahan disebabkan al-Lahn al-Jali ini adalah HARAM dan membawa DOSA kepada si pelakunya ( dengan sengaja ) dengan kesepakatan di kalangan seluruh ulama’ rh .

{ ii } ~ al-LAHN al-KHAFI ( Kesalahan Yang Tersembunyi ) :

Seperti disebabkan tertinggal membaca “ ghunnah “ ( dengung ) , memendekkan kalimah-kalimah yang perlu dibaca dengan panjang ataupun sebaliknya dan sebagainya lagi .

Kesalahan ini dinamakan sebagai “ Tersembunyi “ kerana masalah-masalah ini hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar mahir mengenai selok-belok Ilmu Tajwid , berbanding dengan al-Lahn al-Jali di atas .

Kesalahan disebabkan al-Lahn al-Khafi ini boleh membawa kepada HARAM ( menurut pandangan segolongan ulama’ rh ) ataupun MAKRUH ( menurut pandangan segolongan lain pula drp kalangan ulama’ rh ) .

Kembali kita kepada masalah yang ditanya oleh Saudara VHoutenJr tadi , maka yang jelas imam itu TIDAKLAH SENGAJA membaca huruf Dhod menjadi huruf THO’ . Walaupun ia tidak sengaja , tetapi apabila ia berlaku secara berulang-ulang , walaupun tidaklah sampai ke tahap kerap sangat ataupun selalu , maka imam itu sepatutnya TIDAK LAGI dilantik sebagai imam sembahyang .

Kita semua memang sangat-sangat berharap agar pihak berkuasa agama Islam di dalam negara kita , ataupun AJKT masjid / surau sentiasa memantau permasalahan seperti ini agar tidak menimbulkan keresahan dan sikap tidak senang di kalangan para jemaah / anak-anak karyah .

[="green"] #~@~#~@~#~@~#~@~#~@~#~@~# [/]

{ 3 } ~ PERLUKAH SI MAKMUM “ MUFARAQAH “ ? :

Menurut mazhab Imam asy-Syafie rh , imam yang seperti di atas tadi , dikenali sebagai “ UMMIY “ ( erti Ummiy ini asalnya ialah yang buta huruf ) . Seseorang yang Ummiy ~ seperti imam itu , yang selalu bertukar-tukar huruf-huruf di dalam bacaannya ataupun yang menyebabkan sesuatu makna ayat itu boleh berubah drp asalnya ~ maka TIDAK SAH diikuti imam seperti itu di dalam sembahyang berjemaah terutama sekali di bacaan al-Fatihah disebabkan ia adalah salah-satu drp rukun sembahyang .

Oleh itu hendaklah si makmum itu melakukan MUFARAQAH ( berpisah dengan imam itu dgn melakukan terus sembahyang itu secara bersendirian pula ) . Jika mufaraqah itu dilakukan disebabkan sebab-sebab yang dibenarkan syarak ( seperti imam di atas tadi ) , maka hukumnya adalah HARUS ( dibenarkan ) , dan jika dilakukan mufaraqah itu tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak , hukumnya adalah MAKRUH .

Nasihat kami kepada mereka yang beramal dengan mazhab al-Imam asy-Syafi’e rh :

Tidak perlulah melakukan mufaraqah dengan imam yang tersilap bacaan al-Fatihah kerana bukakankah saudara-saudari sendiri akan membaca pula surah al-Fatihah itu selepas Amin , iaitu ketika imam membaca surah ? . Dan al-Fatihah yang saudara/i baca itu sendiri sudah cukup untuk menjadikan sembahyang saudara/i sekalian sah dan diterima , Insya-Allah .

Dan kalau saudara/i sendiri masih merasa tidak cukup dengan al-Fatihah yang saudara/i baca itu , maka mengapa pula ianya dibaca selepas Amin ? , bukankah lebih baik diam dan dengar dengan baik bacaan surah oleh imam itu sebagai mana penganut-penganut mazhab selain mazhab Imam asy-Syafi’e !? . Ataupun kalau masih merasa tidak cukup , saudara/i sendiri bolehlah menambah satu lagi rakaat untuk menyempurnakan sembahyang itu disebabkan rakaat yang pertama tadi dianggap tidak sah sendiri oleh saudara/i .

Sekian . Semoga ada manfaatnya bersama .
Wallahu A'alam Bis Sowab
Wahuwa Yahdi Ila Sabilir Rasyad


æ Õáøì Çááå Úáì ÓíøÏäÇ ãÍãøÏ æ Úáì ÂÇáå æ ÕÍÈå æ Óáøã æÇáÍãÏ ááå ÑøÈ ÇáÚÇáãíä

[="green"] #~@~#~@~#~@~#~@~#~@~#~@~# [/]

RUJUKAN & SARANAN PEMBACAAN

1 ~ al-FIQHUL ISLAMI WA ADILLATUH
Oleh : Al-‘Allamah Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily ha
{ Ketua Jabatan Fiqh & Perbandingan Mazhab , Universiti Damsyiq , Syiria }
Jilid : II , Halaman : 1201 – 1205 , 1214 , 1225 – 1227
Terbitan : Darul Fikr ( 1997 )

2 – al-IDOH : Fi TAJWID KALAM al-FATTAH
Oleh : Almarhum al-‘Allamah Syeikh Abdullah al-Jauhari as-Saiyid rh
{ Salah-seorang Ahli Jawatankuasa Tertinggi Pemeriksa Mushaf al-Quranul Karim Cetakan Mesir }


æ Åáì ÇááÞÇÁ Åä ÔÇÁ Çááå ÊÚÇáì
æÇáÓáÇã ÚáÈßã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈÑßÇÊå
08 / Rabi’ul Akhir / 1424 H
08 / Jun / 2003 M

AHAD – Bandaraya Kaherah

Pendekar ® :duel2
http://al-ahkam.com.my/forum