SJ-04-0053 : Wuduk

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-04-0053 : Wuduk

Assalamualaikum, Soalan saya adalah

1. Kenapakah kita diboleh mengamal ajaran mazhab selain daripada Shafei dalam hal-hal tertentu seperti kaedah pembayaran zakat tetepi tidak dalam isu terbatal wuduk bila suami isteri tersentuh kulit. Jika difikir logik akal, lelaki dan perempuan bukan muhrim bila tersentuh kulit adalah haram. Setelah berkahwin barulah halal bersentuh kulit, tetapi bila tersentuh kulit batal wuduknya. Setelah sekian tinggi meletak keharaman tersentuhan kulit semasa bukan muhrim tiba-tiba masih batal lagi wuduk setelah sebagai suami isteri. Dalam dunia yang memerlukan suami isteri yang berkerja dan sama-sama mengurus anak dan makan bersama adalah tinggi kebarangkaliannya tersentuhan kulit. Kenapa kita tidak menggunakan amalan mazhab lain. Saya difahamkan kita boleh mengatasi masalah ini dengan mengambil wuduk cara mazhab lain dari awal hingga akhir dengan kefahaman yang jelas, barulah wuduk tidak batal antara suami isteri. Amat perlukan jawapan.

2. Hadis Nabi Muhamad SAW ada berfirman yang lebih kurang ertinya; kewujudan mazhab itu adalah satu rahmat kepada umat aku. Di manakah rahmat itu kalau kita terlalu taksub dengan satu-satu mazhab sahaja.

3. Saya ada membaca satu hadis dimana Siti Aishah ada menyentuh Nabi SAW semasa baginda solat (atau keadaan sebaliknya) dan Nabi SAW terus solat. Hadis ini telah disahkan oleh Tarmidzi. Saya boleh senaraikan nama buku ini jika perlu. Di manakah perlu kita dahulukan, berpegang kepada Al-Quran & hadis atau kefahaman mazhab tertentu.

4. Saya juga ada mendengar yang terdapat perbezaan tafsiran mengenai mazhab shafie dengan yang lain dalam satu hadis Nabi SAW bila ada satu hadis menyebut terbatal wuduk seorang lelaki bila tersentuh kulit perempuan. Di mana m. shafei mentafsirkan "straight forward" sentuhan itu sebagai tersentuh biasa, manakala mazhab lain mentafsirkan sentuhan itu adalah bermaksud bersetubuh. Saya lebih bersetuju dengan mazhab lain.

5. Saya amat ingin mempelajari amalan wuduk mazhab lain di mana tersentuhan kulit suami isteri tidak batal wuduk dan dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah di mana orang Melayu Islam Malaysia rata-rata mengamalkan m. shafie. Bagaimanakah caranya.

Sekian terima kasih.

SJ-04-0053 : Wuduk

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå
æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Quote:
1. Kenapakah kita diboleh mengamal ajaran mazhab selain daripada Shafei dalam hal-hal tertentu seperti kaedah pembayaran zakat tetepi tidak dalam isu terbatal wuduk bila suami isteri tersentuh kulit.

bagi sesiapa sahaja yang bersikap insaf, tidak akan taksub dengan pegangan mazhabnya dalam apa jua masalah feqah, baik solat, zakat dll. Bertolak ansur dalam masalah zakat dan berkeras dalam masalah wudhuk menunjukkan ketidak-konsistenan dalam pegangan dan manhaj.

Quote:
Jika difikir logik akal, lelaki dan perempuan bukan muhrim bila tersentuh kulit adalah haram. Setelah berkahwin barulah halal bersentuh kulit, tetapi bila tersentuh kulit batal wuduknya. Setelah sekian tinggi meletak keharaman tersentuhan kulit semasa bukan muhrim tiba-tiba masih batal lagi wuduk setelah sebagai suami isteri. Dalam dunia yang memerlukan suami isteri yang berkerja dan sama-sama mengurus anak dan makan bersama adalah tinggi kebarangkaliannya tersentuhan kulit. Kenapa kita tidak menggunakan amalan mazhab lain.

Apa yg disebut di atas, bolehlah sekadar dijadikan murajjihat (penguat) kepada pendapat yg tidak membatalkan wudhuk. Manakala yg diambil kira sebagai dalil syarak ialah nas2 daripada al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

Quote:
Saya difahamkan kita boleh mengatasi masalah ini dengan mengambil wuduk cara mazhab lain dari awal hingga akhir dengan kefahaman yang jelas, barulah wuduk tidak batal antara suami isteri. Amat perlukan jawapan.

Apa yg anda sebut, bertitik tolak daripada satu point iaitu: tidak boleh TALFIQ dalam mengikut mazhab. Iaitu, menggabungkan antara beberapa pendapat berbeza dalam sesuatu permasalahan, yg akhirnya melahirkan satu bentuk amalan yg tidak pernah dibuat oleh mujtahideen.
Ada sesetengah ulama memberi contoh: dalam bab wudhuk, seseorang itu menyapu sebahagian kepala, sbb ikut mazhab syafie, kemudian selepas itu menyentuh wanita ajnabi tanpa membatalkan wudhuk kerana ikut mazhab hanafi.

Walaubagaimanapun, -Wallahu a'lam- maksud TALFIQ yg dilarang ialah: menggabungkan 2 pendapat itu dalam SATU MASALAH yg ada dua cabang yang berkaitan.

rujuk: Ketetapan Majmak Feqah Islami no 70 (1/8), yg dibuat dalam muktamar pada 21/10/1425H.

Sedangkan, dalam masalah yg disebutkan tadi, ia adalah DUA MASALAH BERLAINAN. Perihal rukun wudhuk satu masalah, dan perihal yg membatalkan wudhuk ialah satu masalah lain.

SJ-04-0053 : Wuduk

Quote:
2. Hadis Nabi Muhamad SAW ada berfirman yang lebih kurang ertinya; kewujudan mazhab itu adalah satu rahmat kepada umat aku. Di manakah rahmat itu kalau kita terlalu taksub dengan satu-satu mazhab sahaja.

Hadis dengan lafaz: "Perselisihan umatku adalah rahmat".
Hadis ini TIDAK SABIT daripada Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam Al-laali al-Manthurah m/s 64, Maqasid Hasanah m/s 49, Kasyful Khafa' 1/66, Silsilah Dhaifah 1/76.

Dan taksub terhadap satu2 mazhab, adalah suatu yg tercela. Dan semua imam2 mazhab berlepas diri dari pengikut2 yg taksub.

Quote:
3. Saya ada membaca satu hadis dimana Siti Aishah ada menyentuh Nabi SAW semasa baginda solat (atau keadaan sebaliknya) dan Nabi SAW terus solat. Hadis ini telah disahkan oleh Tarmidzi. Saya boleh senaraikan nama buku ini jika perlu. Di manakah perlu kita dahulukan, berpegang kepada Al-Quran & hadis atau kefahaman mazhab tertentu.

Hadis di atas diriwayatkan dalam Sahih Muslim (no: 486).

Sebagai seorang pengikut ummat Muhammad SAW, apabila kita berhadapan dengan 2 pendapat, dan nyata lagi terang kepada kita bahawa pendapat mazhab lain disokong oleh dalil yg sahih, manakala mazhab kita tidak disokong oleh dalil yg kuat, maka hendaklah kita tunduk kepada dalil.

Kata Imam Syafie: "Apabila sahih sesuatu hadis maka itulah mazhabku".

Quote:
4. Saya juga ada mendengar yang terdapat perbezaan tafsiran mengenai mazhab shafie dengan yang lain dalam satu hadis Nabi SAW bila ada satu hadis menyebut terbatal wuduk seorang lelaki bila tersentuh kulit perempuan. Di mana m. shafei mentafsirkan "straight forward" sentuhan itu sebagai tersentuh biasa, manakala mazhab lain mentafsirkan sentuhan itu adalah bermaksud bersetubuh. Saya lebih bersetuju dengan mazhab lain.

Mungkin anda merujuk kepada ayat al-Quran, iaitu ayat Wudhuk Surah al-Maidah ayat 6:
Ãæ áÇãÓÊã ÇáäÓÇÁ
ertinya: Ataupun kamu menyentuhi perempuan.

mazhab syafie tafsirkan sentuhan kulit dengan kulit, manakala jumhur tafsirkan makna majazi, iaitu jimak.
Setelah diteliti kajian2 ulama, didapati tafsiran jumhur (jimak) lebih kuat kerana;
-Ia tafsiran ibn Abbas r.a. yg digelar Turjuman al-Quran. rujuk Tafsir Ibn Kathir 2/932.
Kata Ibn Abbas: “Sesungguhnya Allah Taala bersifat malu dan mulia. Ia menggunakan kalimah ‘menyentuh’ sebagai kinayah bagi perbuatan bersetubuh". rujuk Tafsir Thabari 7/65.

-Ia juga tafsiran Ali , Ubai bin Kaab, Mujahid, Thawus, Hasan, Ubaid bin Umair, Said bin Jubair, Al-Sya’bi, Qatadah, Muqatil bin Hayyan dan lain-lain. lihat Tafsir Ibn Kathir.

-Ia disokong oleh ulama lughah (bahasa) seperti Fairuz Abadi dalam Qamus al-Muhith 1/785, Ibn Manzur dalam Lisanul arab 2/209, dan al-Jauhari dalam Sihah 2/821.

Quote:
5. Saya amat ingin mempelajari amalan wuduk mazhab lain di mana tersentuhan kulit suami isteri tidak batal wuduk dan dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah di mana orang Melayu Islam Malaysia rata-rata mengamalkan m. shafie. Bagaimanakah caranya.

Berkenaan dengan persoalan: Perlukah anda berwudhuk dengan cara hanafi kerana mahu berpegang dengan mazhab Hanafi dalam bab tidak membatalkan wudhuk dengan menyentuh wanita?
jawapan;
-Tidak mengapa anda berwudhuk dengan cara biasa yg anda yakin itu adalah wudhuk yg sah.
-Sebaiknya anda wudhuklah dengan wudhuk yg sempurna yg tidak ada khilaf di kalangan ulama.
-Jika anda berwudhuk dengan mazhab lain, contohnya hanafi yg tidak mewajibkan tertib dan tidak mewajibkan niat, anda akan masuk dalam permasalahan lain pula, yg akhirnya kembali kepada persoalan yg sama.