SJ-04-0100 : Sendawa Membatalkan Wudhuk?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-04-0100 : Sendawa Membatalkan Wudhuk?

salam..saya ingin bertanya tentang pendapat yang mengatakan tentang sendawa membatalkan wuduk..boleh saya tahu mazhab mana yang berpendapat demikian..

jazakallah.. :salam

SJ-04-0100 : Sendawa Membatalkan Wudhuk?

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Sendawa tidak membatalkan wudhuk di sisi sekalian ulama. Dan tidak ada mazhab yang mengatakan ia membatalkan wudhuk. Beberapa ulama menukilkan ijmak. Antara mereka:

- Ibn Abd al-Barr berkata, "Dan mereka (ulama) bersepakat mengatakan bahawa sendawa tidak dikenakan wudhuk disebabkannya, secara ijmak". (Al-Istizkar 1/158)

- Ibn Qudamah al-Maqdisi berkata, "Manakala sendawa dan air liur, tidak ada (kewajipan) wudhuk padanya, kami tidak mengetahui ada khilaf padanya". (Al-Syarh al-Kabir 1/180).

Wallahu A'lam