SJ-05-0330 : Solat sunat musafir

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0330 : Solat sunat musafir

:salam

ana nak tanya tentang solat sunat musafir..

adakah sunnah untuk kita kerjakan sewaktu hendak musafir, balik drp musafir atau kedua2 sekali....
Jika sewaktu hendak musafir..contoh ana akan keluar musafir pukul 11.00 malam...tapi ana dah kerjakan solat sunat musafir selepas solat isyak..boleh tak? ataupun ada perbincangan ulamak tentang hal ini..

:wassalam

.................................................
http://ibnu-qayyim.blogspot.com/

Imam as-Syafi'e : "Bila hadith itu sahih, itulah mazhab ku"(an-Nawawi dalam al-Majmu' [1/63] as-Sya'rani [1/57] dan ia di nisbatkan kepada al-Hakim dan al-Baihaqi, as-Sya'rani berkata : Ibn Hazm menyatakan atsar ini sahih menurut penilainya dan imam-imam lain)

SJ-05-0330 : Solat sunat musafir

Al-hamdulillah….

Al-jawab :

Mengenai dengan solat sunat musafir , tidak terdapat sebarang petunjuk daripada Sunnah Rasulullah saw yang menyuruh untuk kita mengerjakannya sebelum daripada bermusafir.Ini kerana hadis yang menunjukkan tentang solat sunat musafir ialah disebut sebagai solat al-Qudum min as-Safar yang membawa maksud : “Solat Tiba / sampai dari musafir”.Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah ra , yang diriwayatkkan oleh Syaikhain (Bukhari dan Muslim) sebagaimana berikut :

ßäÊ ãÚ ÑÓæá Çááå (Õ) Ýí ÓÝÑ , ÝáãÇ ÞÏãäÇ ÇáãÏíäÉ ÞÇá áí : ÇÏÎá ÇáãÓÌÏ ÝÕá ÑßÚÊíä

“Kami bersama-sama Rasulullah saw dalam perjalanan (musafir).Maka apabila kami tiba di Madinah , Rasulullah saw telah berkata kepada saya , Masuklah ke masjid dan solatlah 2 rakaat.” (Muttafaqun ‘alaih)

(HR Bukhari no : 3087 , Muslim no : 495 )

Berdasarkan hadis di atas , solat musafir adalah dilakukan selepas sampai ke tempat tujuan perjalanan kita. Maka dengan ini tidak timbul sebarang perbincangan mengenai solat musafir sebelum bermusafir….

WA

Ruj :

Tuhfatuz Zakirin , al-Imam As-Syaukani rhm , ms.225 , tahqiq Ali hasan , Ibrahim al-Misri , Sayyid Ibrahim

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com

SJ-05-0330 : Solat sunat musafir

Sedikit tambahan kepada jawapan Ust al-jawhar

Berkenaan solat sunat sebelum musafir, ulama yang mengatakan sunat, berdalilkan satu hadis dhaif:

ãÇ ÎáÝ ÚÈÏ Úáì Ãåáå ÃÝÖá ãä ÑßÚÊíä íÑßÚåãÇ ÚäÏåã Ííä íÑíÏ ÓÝÑÇ
ertinya: Seseorang hamba tidak meninggalkan suatu pun kepada keluarganya yang lebih afdhal daripada dua rakaat yang dilakukannya di sisi mereka ketika hendak keluar musafir. Direkod dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah (no: 4879). Dinilai DHAIF oleh Albani dalam Silsilah Dhaifah (no: 372)

rujukan:
- Majmuk Nawawi 4/387
- Hasyiah Ibn Abidin 2/25

Oleh kerana amalan solat adalah ibadah, maka untuk mensabitkannya mestilah didasarkan kepada dalil yang sahih.

Walaupun begitu, ada hadis yang menggalakkan bersolat ketika keluar rumah secara umum, iaitu:

ÅÐÇ ÎÑÌÊ ãä ãäÒáß ÝÕá ÑßÚÊíä ÊãäÚÇäß ãÏÎá ÇáÓæÁ
ertinya: Apabila kamu keluar daripada rumahmu, maka solatlah dua rakaat, ia akan menghalang kemasukan suatu keburukan.
(al-Bazzar, al-Dailami, Abd Ghaniy Maqdisiy dll).
Kata Haithami dalam Zawaid al-Bazzar: perawi2nya dinilai thiqah.
Ibn Hajar: Hadis Hasan.
Albani: sahih.

rujukan:
-Silisilah Sahihah (no: 1323)