SJ-08-0006: Cabut gigi dan seumpamanya ketika puasa.

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-08-0006: Cabut gigi dan seumpamanya ketika puasa.

Apa hukumnya jika kita cabut gigi atau buat pemeriksaan gigi dan seumpamanya ketika berpuasa.
Andaikan perkara ini tidak dapat dielakkan ketika datangnya bulan Ramadhan.
Sesiapa yang arif,sila tolong bantu dan komen.Terima kasih.

SJ-08-0006: Cabut gigi dan seumpamanya ketika puasa.

:salam

æÇáÑÇÌÍ Ãä ÇáÍÞäÉ ÇáÔÑÌíÉ æÞØÑÉ ÇáÚíä æÇáÃÐä æÞáÚ ÇáÓäø æãÏÇæÇÉ ÇáÌÑÇÍ ßá Ðáß áÇ íÝØÑ ãÌãæÚ ÝÊÇæì ÔíÎ ÇáÅÓáÇã 25/233 ¡ 25/245

Dlm majmuk al-fatawa syeikhul Islam ibn taimiyyah, bahawa mencabut gigi itu tidak membatalkan puasa.

sekiranya ketika mencabut gigi memerlukan berkumur, maka ia tidak membatalkan puasa selagi mana cecair itu tidak ditelan spt mana juga melakukan dental filling, scaling dsb.

rujukan:
ÓÈÚæä ãÓÃáÉ Ýí ÇáÕíÇã , Syaikh Salih Munajjid

:aklam