SJ-08-0045 : Permasalahan istihadhah dan puasa

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-08-0045 : Permasalahan istihadhah dan puasa

:salam ,
minta bantuan para panel menerangkan permasalahan wanita istihadhah yang ingin berpuasa,sama ada puasa di bulan Ramadhan ataupun sekadar puasa sunat atau puasa ganti.
Harap dapat keterangan kerana dari carian sekadar penerangan sekitar permasalahan wanita istihadhah dan solat,terima kasih.

SJ-08-0045 : Permasalahan istihadhah dan puasa

ÈÓã Çááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚÏ

Hukum wanita istihadhah adalah sama dengan hukum wanita suci dalam banyak permasalahan. Maka wanita istihadhah wajib sembahyang fardhu, wajib puasa ramadhan, boleh berpuasa sunat, dan boleh berpuasa ganti ketika waktu istihadhah itu.
Yang menghalang daripada puasa ialah: Haidh dan Nifas sahaja.
ini adalah pendapat semua keempat2 mazhab.

rujukan:
-Badai' Sanaie 1/161 (mazhab Hanafi)
-al-Talqin m/s 73 (mazhab Maliki)
-al-Majmuk 2/417 (Mazhab Syafie)

-Fatwa Lajnah Daemah no: 6495, m/s 5/404.

wallahu a'lam.