SJ-08-0048 : Berbuka puasa kerana bekerja di overseas

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-08-0048 : Berbuka puasa kerana bekerja di overseas

Assalaamu'alaikum.

Situasi:
-Bekerja di bawah tanah (underground) di Jepun
-Jadual makan dan rehat tidak menentu
-Masih belajar (menjalani latihan praktikal)

Disebabkan perkara di atas, bolehkah seseorang itu untuk berbuka puasa dan qadha pada waktu lain tanpa kaffarah (memilih pendapat tidak perlu kaffarah). Saya rasa boleh, cuma mahu mendapat kepastian. Terima kasih. Wassalam.

SJ-08-0048 : Berbuka puasa kerana bekerja di overseas

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚÏ

-Puasa adalah rukun Islam, dan salah satu tiang agama. maka setiap mukallaf wajib menjaganya setakat kemampuan.

-Tidak boleh berbuka puasa pada bulan ramadhan melainkan dengan uzur syar'ie iaitu, sakit dan musafir.

-Keletihan dan kerja berat BUKAN RUKHSAH untuk meninggalkan puasa, kecuali jika sampai ke tahap membahayakan diri dan badan. Oleh itu, apabila bertembung antara kewajipan agama dan maslahat dunia, maka hendaklah didahulukan kewajipan agama setakat mampu.

-Jika anda mampu untuk mengelakkan diri daripada berbuka, maka hendaklah melakukannya setakat mungkin, seperti mengambil cuti daripada majikan anda, hatta sekalipun menyebabkan dipotong sebahagian gaji anda.

-Jika tidak boleh mengelak juga daripada kerja seumpama itu, maka WAJIB berpuasa setiap hari, dan apabila merasakan ia memudaratkan anda, maka haruslah berbuka ketika itu. Allah tidak membebankan hamba melainkan dengan kemampuannya.

boleh dirujuk soalan dan jawapan Lajnah Daemah Arab Saudi 10/233