SJ-08-0073 : Muntah waktu berpuasa(Urgent)

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-08-0073 : Muntah waktu berpuasa(Urgent)

Salam,
Bagaimana jika mabuk laut ketika berpuasa dan hasil dari mabuk laut itu kepeningan yang amat sangat sehingga menyebabkan saya muntah tanpa dapat dikawal adakah puasa saya batal dan wajib diganti?Minta bantu menjawab berdasarkan dalil?

Salam...

SJ-08-0073 : Muntah waktu berpuasa(Urgent)

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan anda dengan kadar kemampuan yang ada, Insya-Allah.

Didalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. :

ãä ÐÑÚå ÇáÞíÁ ÝáíÓ Úáíå ÞÖÇÁ æãä ÇÓÊÞÇÁ ÚãÏÇ ÝáíÞÖ
dir="ltr">"Barangsiapa yang tidak sengaja muntah tiadalah qadha baginya, dan barangsiapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia qadha'" [Hadith Riwayat Abu Daud #2380, Tirmudzi #720].

Imam Ahmad rh menginkari hadith ini dengan alasan bahawa hadith ini tidak terpelihara (ghair mahduz). Imam Bukhari rh mengatakan dia tidak melihat hadith ini kuat dan riwayat2 yang lain juga sanadnya tidak sahih.

Imam Bukhari rh adalah meriwayatkan secara mu'alaq dari Ibn Abbas ra dan Ikrimah ra bahawa :-

ÇáÕæã ããÇ ÏÎá¡ æáíÓ ããÇÎÑÌ
dir="ltr">"Puasa itu berkenaan dengan apa yang masuk, dan bukan apa yang keluar"

Ibn Baththal memaparkan dari Ibn Abbas ra dan Ibn Mas'ud ra bahawa tidak batal puasa jika muntah secara sengaja atau tidak sengaja. Syeikh Dr Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahawa pandangan yang mengatakan muntah membatalkan puasa tidak sesuai dengan pengertian puasa itu sendiri.

Demikan adalah ringkasan dari buku Fiqh al-Shiyam karangan Syeikh Dr Yusuf al-Qardhawi ha., ms 90-92.

Sekian, wassalam

خيرالأمين