SJ-08-0097 : Puasa wanita haidh

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-08-0097 : Puasa wanita haidh

:salam

Bagi wanita yang tidak boleh berpuasa kerana haidh, adakah dia boleh makan/minum di siang hari atau perlu juga berpuasa sebagai menghormati bulan ramadhan?

Terima kasih.

SJ-08-0097 : Puasa wanita haidh

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

ðWanita haidh haram berpuasa, jika berpuasa tidak sah puasanya dan wajib diganti hari-hari yang ditinggalkannya.

Dalil tidak boleh berpuasa baginya: hadis Nabi SAW: "Apabila seorang wanita haidh, maka tidak bersolat dan tidak berpuasa". HR Bukhari 1/116.

Ibn Qudamah berkata: "Jika wanita haidh niat puasa, dan menahan diri dari makan minum, sedangkan dia tahu HARAM puasa, maka dia BERDOSA, dan puasanya tidak dikira". (öAl-Mughni 4/391).

Cuma ada ulama berpendapat, bahawa golongan yang uzur hendaklah berbuka secara senyap-senyap. Tujuannya supaya mengelakkan daripada tohmahan orang bahawa dia melewa-lewakan hukum agama. Kerana mereka mungkin tidak mengetahui keuzuran golongan ini.

Ada juga ulama berpendapat, jika uzurnya zahir maka boleh berbuka secara zahir. Jika uzurnya tidak zahir, maka hendaklah berbuka secara tersembunyi. (Al-Insaf 7/348).

Wallahu A'lam