SJ-08-0110 : Sedut Habuk Batal Puasa?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-08-0110 : Sedut Habuk Batal Puasa?

adakah jika niat utk sedut habuk.. kemudian disedut udara tanpa habuk yang jelas batal puasa?

adakah dikatakan niat jika tidak bersungguh2

SJ-08-0110 : Sedut Habuk Batal Puasa?

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

- Habuk dan asap adalah jirim yang membatalkan puasa jika disedut dengan sengaja. Kerana itu para ulama memasukkan perbuatan merokok membatalkan puasa.

- Tetapi jika tidak sengaja, seperti habuk di jalanan atau lalat masuk ke mulut, maka tidak batal puasa. Malahan, tidak perlu menyusahkan diri menutup mulut ketika lalu di kawasan berhabuk atau berasap. (Majmuk Nawawi 6/327).

- Berkenaan soalan saudara, iaitu seseorang niat sedut habuk tetapi tak ada habuk masuk mulutnya, maka tidaklah membatalkan puasa.

Wallahu A'lam