Rahsia Kehebatan Imam Malik Hingga Mursalnya Dianggap Sahih

Maulana Asri Yusoff - Perihal Hadis Mursal Imam Malik

Info Audio Video: 
Apa itu Hadis Mursal? Apa rahsia dan kehebatan Imam Malik hingga hadis mursalnya diterima sebagai hadis Sahih?

Kategori: