SJ-11-0076 : loan kereta

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0076 : loan kereta

Jika seseorang itu membeli kereta dengan menggunakan loan dari bank menggunakan sistem konvensional dan belum habis bayar lagi, apakah yang perlu dia lakukan? Maksud saya, bolehkah dia meneruskan pembayaran dengan mengetahui bahawa ada unsur riba' dalam sistem konvensional tersebut atau perlukah dia 'refinance' keretanya menggunakan sistem Islam atau ada apa-apa tindakan lain yang boleh dilakukannya?

SJ-11-0076 : loan kereta

alJawab:

Sisa riba hendaklah ditinggalkan secepat mungkin. Dalilnya:
(dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang yg beriman) AQT 2: 278

Maka langkah terbaik ialah re-finance dengan Islamic loan.