SJ-11-0090 : Harta Anak Sendiri Dibelanjakan Oleh Ibu Bapa?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0090 : Harta Anak Sendiri Dibelanjakan Oleh Ibu Bapa?

Salam,

Apakah hukum membalanjakan harta anak2 kita sendiri yang masih belum boleh berfikir seperti bayi (i.e kita belanjakan untuk membeli susu atau insurans, dan lain-lain keperluan untuk diri anak2 itu sendiri).

Harta yang dimaksudkan ialah seperti wang pemberian dari orang lain, dan hal-hal yang seumpamanya.

:wassalam

SJ-11-0090 : Harta Anak Sendiri Dibelanjakan Oleh Ibu Bapa?

:wassalam

al-Jawab:

Hadith Jabir ÝÞÇá ÃäÊ æãÇáß áÃÈíß
Terjemahnya: " Engkau dan harta kamu adalah milik bapak kamu." dinilai sahih oleh al-Albani dalam Sahih Ibn Majah, # 2291, bab atTijaarah

Maksud hadith ini ialah ibubapa mempunyai hak ke atas anak dan harta anaknya. sekian