SJ-11-0215 : Wasiat Kepada Waris Yang Mahjub

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0215 : Wasiat Kepada Waris Yang Mahjub

:salam

:bismillah

Moga kita dirahmati Allah

Bolahkah waris yang termahjub mendapat bahagian wasiat dari si mati??

Wassalam..

SJ-11-0215 : Wasiat Kepada Waris Yang Mahjub

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Tidak boleh berwasiat kepada waris, adalah ditujukan kepada waris yang ada hak dalam harta pusaka. Maka tidak termasuk di dalamnya;
- ahli keluarga yang tidak ada hak dalam pusaka, seperti: ibu dan bapa saudara sebelah emak.
- waris yang mahjub, contohnya: adik beradik, jika simati ada anak lelaki.

Dan perlu diberi perhatian, yang dimaksudkan boleh memberi wasiat kepada waris yang mahjub, ialah waris yang mahjub pada waktu kematian pewasiat (al-Musi).

Wallahu A'lam.