SJ-11-0253 : Jual beli barang tiruan

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0253 : Jual beli barang tiruan

:salam

apa hukumnye membeli barang2 tiruan.. contohnya pakaian berjemana tiruan.. dan juga hukum menjual barang-barang tiruan?

Re: Jual beli barang tiruan

wa'alaikumussalam

Menurut Majlis Fiqh Islamiyah, "Nama dagang (trade name), nama perniagaan, Tanda dagang (trademarks), tulisan, ciptaan dan paten semua adalah hak yang dimiliki oleh pemilik atau pengarang. Menurut peraturan moden dan pengunaanya, ia mempunyai nilai kewangan yang tinggi, Hak ini di akui oleh Syariah dan tidak dibenarkan sesiapa melanggarinya" (Majallat al-Majma', Vol 3(4), ms 1167).

Menurut keputusan Majma' Fiqh yang ke 5 (1409H), syariah Islam melindungi hakcipta (copyight) dan paten (patent).

Hukum ini merangkumi samada ini milik orang Islam atau orang kafir. Akan tetapi jika sesuatu pakaian ini menyerupai pakaian yang original tetapi menggunakan jenama yang lain, maka ia dibenarkan dengan syarat ia bukan menyerupai pakaian kuffar dan tidak mendedahkan aurat.

Secara prinsip, barangan yang haram dijual, adalah haram juga dibeli. WA.

Sekian, wassalam

خيرالأمين