SJ-12-0173 : Hukum Menyewa Rahim

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-12-0173 : Hukum Menyewa Rahim

Saya adalah pelajar syariah tahun 3 dari UKM, saya ingin mendapat lebih maklumat berkenaan hukum penyewaan rahim dari segi syarak dan pandangan ulamak islam semasa berdasarkan nas umum dan kaedah feqah

SJ-12-0173 : Hukum Menyewa Rahim

Jika anda pandai berbahasa Inggeris:

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=22126&ln=eng&txt=surrogate

Juga dalam Fatwa Mu'asirat al-Qardhawi. semuanya haram menyewa rahim

---------
tambahan dari kamin

Beberapa fatwa dari IslamOnline

ÊßÑíã ÇáÅäÓÇä æÊÃÌíÑ ÇáÃÑÍÇã
dir="ltr">http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528611598

ÇÓÊÆÌÇÑ ÇáÃÑÍÇã ..ÃãæãÉ ãÝÞæÏÉ
dir="ltr">http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600810