SJ-12-0196 : munakahat (anak luar nikah)

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-12-0196 : munakahat (anak luar nikah)

asalamualaikum.....
apakah yang dikatakan anak luar nikah.? bolehkah saya meengahwini seorang perempuan yang dikatakan sebagai anak luar nikah? apakah pandangan islam terhadap masalah saya ini?

SJ-12-0196 : munakahat (anak luar nikah)

:wassalam

al-Jawab:

Anak luar nikah seperti maksud bahasanya ialah anak yang lahir bukan dari hasil ikatan pernikahan yang sah. Masyarakat memanggilnya anak haram atau anak zina. Cthnya, satu pasangan yang belum berkahwin, telah berzina, hamil dan melahirkan anak, maka anak itu diklasifikasikan sebagai anak lur nikah.

2. Bolehkah anda berkahwin dgn anak luar nikah?
Jawabnya: boleh. Ini kerana dalam pandangan Islam, si anak tidak memikul dosa orang tuanya yg berzina.
Dalilnya: al-Bukhari (# 1385), "setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah (berkeadaan suci)"

Cuma masalahnya, bila si gadis itu dimaklumi sebagai anak luar nikah, kemungkinan persepsi keluarga anda akan tergugat. Ini kerana faktur keturunan atau nasab menjadi salah satu faktur penting dalam pemilihan calon suami-isteri ketika proses merisik dan meminang. Ini masalah persepsi masyarakat bukan syara'...