SJ-12-0225 : Hari Baik dan Hari Tidak Baik??

Primary tabs

2 posts / 0 new
Anonymous (not verified)
SJ-12-0225 : Hari Baik dan Hari Tidak Baik??

:salam

Saya agak keliru untuk menetapkan tarikh dan hari akad nikah kerana ada sesetengah berpendapat bahawa tarikh-tarikh dalam kalendar Islam seperti 14, 10 dan 2 adalah tarikh yang sesuai, dan hari Khamis malam Jumaat adalah hari yang sesuai atas sebab-sebab tertentu.

Soalan saya: Apakah tarikh dan hari yang sesuai atau tidak sesuai untuk bernikah?

Apakah sebab-sebab tarikh atau hari tersebut sesuai untuk akad nikah? Yang manakah lebih penting, tarikh ataupun hari? Adakah ini disebut di dalam mana-mana hadith?

Terima kasih.