SJ-13-0179 : Murtad

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0179 : Murtad

Assalamualaikum wbt,
Seorang isteri yang suaminya sudah mengaku murtad dengan kembali kepada agama asalnya. Apakah ini juga dianggap perceraian? Sekiranya begitu, bagaimanakah pula perkiraan iddahnya? Dan andaikata isterinya itu sedang mengandung, apakah status anak dalam kandungannya itu? Haruskah di'bin' atau di'bintikan dengan nama suaminya atau dengan nama lain?

SJ-13-0179 : Murtad

walaikumusalam

Jawapan ringkas.Sekadar pandangan dari apa yang saya mampu bawakan disini

Apabila salah seorang dari pasangan suami iateri telah murtad dari agama Islam,maka terpisahlah keduanya tanpa memerlukan atalak atau hukuman Hakim,nikah mereka terfasakh dgn sendirinya-Ini pandangan Abu Hanifah,Abu Yusuf dan malik.

Ulamak Syafie dan Hambali pula berpandangan,fasakh nikah tertakluk pada habisnya eddah,jika yang murtad kembali pada Islam,dalam masa eddah masih ada,maka mereka kekal suami isteri,jika sebaliknya maka isteri akan terpisah secara bain mulai saat mereka berlainan agama.

Mengenai hukum eddah dan anak dalam kandungan ketika fasakh tersebut tidak berubah,tidak timbul persoalan mengenainya.

Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri,Seksyen 46(1),jika salah satu pihak murtad pernikahan mereka tidak terbubarl dengan sendirinyanya,melainkan dan disahkan sedemikian oleh Mahkamahl.

Wallahu taala a`lam