SJ-13-0202 : Kisah ajaib semasa maulid nabi

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0202 : Kisah ajaib semasa maulid nabi

kepada panel al-ahkam

saya nak tahu sejauh mana kesahihan kisah ajaib ynan berlaku semasa kelahiran Rasulullah seperti api majusi yang padam, runtuh istana dan sebagainya??
Kalau boleh sediakan hujjah dan bukti yang kukuh??

jawapan daripad apihak tuan amatlah dihargai

sekian.......

SJ-13-0202 : Kisah ajaib semasa maulid nabi

alJawab:

Imam alHafidz alZahabi menjelaskan dalam kitab Seerahnya, kisah ini dibawa melalui jalur Ibn Abu Dunya, dalam sanadnya terdapat dua perawi: Abi Ayyub Ya'ala bin Imran dan Makhzum bin Hani' yang tidak ditemui biografinya dalam mana-mana kitab biografi hadith. Maka kisah2 di atas adalah mungkar lagi gharib (alZahabi, Seerah alNabawiyah ms 11-14)