SJ-13-0235 : Malaikat

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0235 : Malaikat

:salam

Tentang Hadis menyatakan Malaikat tak masuk rumah disebabkan pemilaharaan anjing. Adakah sahih dan malaikat apakah itu? Malaikat Maut? Malaikat Pencatit ?

JKK
:wassalam

SJ-13-0235 : Malaikat

:wassalam

dalilnya sahih:

áÇ ÊÏÎá ÇáãáÇÆßÉ ÈíÊÇ Ýíå ßáÈ æáÇ ÕæÑÉ

Terjemahnya: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat anjing atau gambar." (Muttafaq alaih, alBukhari: alSahih, # 3322 dari Abu Talhah Zaid bin Sahl al-Ansari ra.)

Kata Imam Nawawi dalam syarh Nawawi atas Sahih Muslim, maksud Malaikat itu ialah Malaikat pembawa rahmat, barakah dan yg memohon istighfar kepada penghuni rumah tsb (Jld 14/84). Malaikat yang membuat kerja rutin spt mencatat amalan dan mencabut nyawa adalah terkecuali. WA