SJ-13-0308 : Mahram & Muhrim

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0308 : Mahram & Muhrim

Saya dapati istilah mahram dan muhrim seringkali bercampur aduk dan digunakan dalam bentuk ayat atau perkataan yang sama.

Adakah mahram dan muhrim boleh digunakan kedua-duanya sekali bagi merujuk kepada orang yang bukan ajnabi?

Terima kasih!

SJ-13-0308 : Mahram & Muhrim

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚÏ

kecelaruan antara istilah mahram dan muhrim hanya berlaku di kalangan ajam sahaja seperti orang melayu.

Muhrim: org yang berihram (samada haji atau umrah)

Mahram: orang yang haram dinikahinya selama-lamanya dengan sebab yg harus, kerana kehormatannya. spt adik pmpuan, emak saudara dll. (Daqaiq al-Minhaj oleh Imam Nawawi m/s 32)

Wallahu A'lam