Benarkah Sahabat Nabi Terbahagi 3: Yang Baik, Yang Sesat & Yang Murtad?

Benarkah Dakwaan Ada Sahabat Murtad, Munafik Dan Sesat?

Informasi Berkenaan Video/Audio: 
Golongan sesat membahagikan Sahabat Nabi s.a.w. kepada 3: Pertama: Sahabat yang baik Kedua: Sahabat yang munafik Ketiga: Sahabat yang telah kafir murtad Benarkah dakwaan ini?