SJ-13-0384 : Siapakah Maria al-Qibtiyya (ãÇÑíÉ ÇáÞÈØíÉ)

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0384 : Siapakah Maria al-Qibtiyya (ãÇÑíÉ ÇáÞÈØíÉ)

Siapakah Maria al-Qibtiyya ( ãÇÑíÉ ÇáÞÈØíÉ)?
Adakah dia termasuk salah satu isteri Rasullullah saw yanr melahrikan anak yang bernama Ibrahim?
Ada kitab yang menyenaraikan dia sebagai hamba sahay Rasullullah saw?

SJ-13-0384 : Siapakah Maria al-Qibtiyya (ãÇÑíÉ ÇáÞÈØíÉ)

Bismillah
Wassolatu wassalam 'ala Rasulillah SAW,

Mariah al-Qibtiyya ( ãÇÑíÉ ÇáÞÈØíÉ) adalah hamba sahaya Rasullullah SAW yang telah dihadiahkan oleh al-Muqauqis dari Mesir dan merupakan Ibu kepada Ibrahim anak Nabi SAW.

Setelah kewafatan Baginda SAW, Mariah r.a telah menjadi orang yang merdeka dan wafat pada zaman Khalifah Umar r.a

Mereka yang menyebut bilangan isteri Nabi SAW seramai 11 orang, memasukkan Mariah r.a secara taghlib bukan secara hakiki.

Wallahu a3lam

Rujukan:
- Usdul al-Ghabah li Ibn al-Athir
- Fathul Bari li Ibn Hajar