SJ-13-0455 : Maksud Muqabalah, Muzakarah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0455 : Maksud Muqabalah, Muzakarah

:salam

Moga kita dirahmati Allah..amin.

Nak tanya ahli panel:-

1) Apa dia definisi dari sudut bahasa dan istilah tentang perkara ini:

a) MUZAKARAH
b) MUQABALAH
c) MUNAQASYAH
d) MUSYAWARAH

2) Apa pandangan dari sudut feqh / syariah / quran / hadis mengenai empat (4) perkara tersebut??

SJ-13-0455 : Maksud Muqabalah, Muzakarah

ÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚÏ

Keempat-empatnya hanyalah perkataan atau istilah arab,

Muzakarah maksudnya ingat-mengingat diambil dari perkataan ÐóÇßóÑó- ãõÐóÇßÑÉð
Munaqasyah maksudnya perbincangan

Musyawarah maksudnya bermesyuarat

Ketiga-tiganya boleh membawa maksud yang sama

Muqabalah pula bermaksud pertemuan juga digunakan sebagai temuduga.

Wallahu a’lam