SJ-13-0476 : Hukum bersalam rakan-rakan anak

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0476 : Hukum bersalam rakan-rakan anak

Assalamualaikum,
Ustaz,

Apakah hukum bersalam:

1. Rakan-rakan anak (lelaki yg umur 15 tahun) bersalam dengan seorang ibu yg umur 30 ke atas?

2. Rakan-rakan anak (perempuan yg umur 24 tahun) bersalam dengan seorang bapa yg umur 40 ke atas?

Terima kasih.

SJ-13-0476 : Hukum bersalam rakan-rakan anak

Salam ,

Hukum bagi kedua-dua persoalan tersebut adalah sama , iaitu tidak boleh bersalaman antara satu sama lain bagi yang telah akil baligh..

Mereka semua adalah bukan mahram dan haram bersentuhan serta halal nikah.

WA

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com