SJ-14-0049 : HURAIAN HADIS

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-14-0049 : HURAIAN HADIS

:salam Mohon dapatkan teks penuh dan martabat hadis ini.

" Barang siapa yang mencari keredzaan ALLAH dengan marahnya manusia nescaya ia dicukupkan dari perbelanjaan manusia dan barang siapa yang mencari kemarahan ALLAH dengan redza manusia, nescaya ia diserahkan ALLAH kepada manusia".

:wassalam

SJ-14-0049 : HURAIAN HADIS

:wassalam

hadith ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan lain-lain lagi dan ia dinilai sahih oleh al-Albani. Namun begitu, al-Tirmidzi ada menyebutkan bahawa hadith itu juga dikatakan sebagai mauquf iaitu kata2 sahabat. bermakna berlaku perselisihan pendapat adakah ia sahih atau tidak. wallahu a'lam.