SJ-14-0144 : Peristiwa 'hasyar' kedua di Tanah Hijaz

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-14-0144 : Peristiwa 'hasyar' kedua di Tanah Hijaz

:salam

Minta pertolongan Panelis yang arif syarahkan hadith ini, Riwayat Bukhari (urgent....)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hari kiamat tidak akan tiba sebelum munculnya api di tanah Hijaz yang akan melemparkan cahaya yang terlihat dari leher-leher unta di Bushrah." (9:234-S.A)

Jkk dahulu atas jawapan..

:wassalam

SJ-14-0144 : Peristiwa 'hasyar' kedua di Tanah Hijaz

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

- Ramai ulama sejarah mengatakan peristiwa keluar api di Hijaz tersebut telah berlaku di Madinah Nabawiyyah, pada bulan Jumada Akhirah tahun 654H.

- Di dalam al-Bidayah wa al-Nihayah, Ibn Kathir membawakan peristiwa tersebut secara detail. Iaitu ia berlaku pada Hari Jumaat 5 Jumada Akhirah 654H. Ia berterusan selama sebulan. Madinah dikatakan bergoncang ketika itu, dan penduduknya berlindung di Masjid Nabawi. Api yang menyala dikatakan sangat tinggi sehingga dapat dilihat dari Makkah Mukarramah. (Al-Bidayah wa al-Nihayah 6/284).

- Api yang menyala itu juga memancarkan cahaya yang terang benderang, sehingga dapat dirasai oleh penduduk Busra (satu tempat di Syam). Sehingga pada waktu malam, penduduk pedalaman di Busra dapat melihat cahaya tersebut pada unta-unta mereka. Imam Nawawi mengtakan: Seluruh penduduk Syam secara mutawatir mengetahui tentang peristiwa keluar api tersebut. (Fathul Bari 13/79)

Wallahu A'lam.