SJ-1737: mahdi

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1737: mahdi

ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå ÊÚÇáì æÈÑßÇÊå

1.Adakah murtad sesesorang yang mengingkari adanya Al-Mahdi? Jika tidak apa dalilnya? Adakah ia perkara usul aqidah?

Wassalam

Re: SJ-1737: mahdi

Jawab:

Kepercayaan kepada alMahdi dan Dajjal bukanlah dasar-dasar aqeedah. Jika ianya dasar aqeedah atau usyuliyah agama sudah tentulah ia disebut secara jelas seperti iman kepada Malaikat, kitab, Qadha' dan Qadr. Apabila seseorang muslim mengingkari perkara yg tidak digariskan oleh Usyul secara jelas dan qat'iyah, maka tidak jatuh murtad atau kufur. Qardhawi, Jarimah ar Riddah; Prof Syurbasi, yas-aluunak; Imam Hasan alBanna, Usyul ke 20, Rukun Faham, Risalaah Ta'alim). Menurut Jumhur, Berita al Mahdi dan Dajjal adalah suatu khabar yg mutawatir dan thabit melalui nas-nas yg mutawatir, cuma ia tidak precise atau tepat menjelaskan khabar itu untuk melayakkan ia menjadi rukun Iman. Yang paling ekstrim di kalangan fuqaha' ialah yg menolak terus berita Dajjal dan alMahdi sebagai propaganda musuh Islam dan hadis-hadisnya walaupun banyak tapi statusnya adalah mudhtarib (cacat di sana sini atau goncang), yg paling lantang ialah alImam Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Di Indonesia, ialah A Hasan Bandung dan Prof Hamka.
Yang agak neutral ialah Imam Ibn Qayyim dan Prof Dr Qardhawi. Manakala Jumhur ulama' ASWJ berpendapat Mahdi dan Dajjal adalah benar. Berdosa mengingkari sesuatu yg thabit secara mutawatir.
Jadi dalam khilaf begini, mana-mana orang Islam yg berpegang dengan pendapat yg saling bertentangan itu, maka hukum kafir atau murtad tidak boleh digunapakai. Maka tidak ada pendirian resmi dari Ahkam Online, kita serahkan kepada umat Islam mengkaji dalil-dalil yg dikemukakan oleh setiap golongan yg saling berselisih. Allah saja yg mengetahui dlm setiap urusan yg diperselisihkan.