SJ-1875: zakat - 8 asnaf -fisabilillah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1875: zakat - 8 asnaf -fisabilillah

assalamualaikum ustaz dan ahli panel,

nampaknya banyak soalan tentang zakat, alhamdulillah walaubagaimanapun saya masih keliru tentang memberi zakat kepada fisabilillah - orang yg berperang di jalan allah, saya banyak browse di internet dan bertanya beberapa ustaz tapi masih tak pasti.
bolehkah ustaz dan ahli panel terangkan adakah boleh bagi pada surau, masjid dan perlukah akad (katanya di mesir hanya masuk dalam tabung saja - tanpa akad)dan jika boleh apakah dalilnya

Re: SJ-1875: zakat - 8 asnaf -fisabilillah


JWB:
1. Anda tidak akan mendapat kepastian dalam mencari definasi fi sabiliLlah kerana ia termasuk pentafsiran dari dalil2 yg tidak qat'iy (putus). Jika anda mendapat penerangan dari fuqaha' yg membuka kitab2 lama/klasikal, fi sabiliLlah bermaksud urusan pebiayaan perang. War atau perang adalah urusan biasa di zaman silam dan kekerapan perang menuntut bajet yg besar.
Di zaman moden, bila perang sudah berkurangan, fuqaha' kontemporer membuat definasi yg lebih luas tentang fi sabiliLlah kerana perang zaman moden ini ialah perang maklumat, propaganda, sibaran, penyibaran Islam secara aman di negara2 bukan Islam. Tetapi di sana-sini, masih ada mujahidin Islam yg masih berperang misalnya di Chechnya, Kasymir, Palestine yg memerlukan dana zakat fi sabiliLlah. Definasi fi sabiliLlah yg lebih luas merangkumi maslahat dan kebajikan umat Islam definasi yg di pelopori oleh Imam Rashid Ridha (Tafsir alManar 10, 504) dan Siddiq Hasan Khan (Fathul Bayan, 4/151)
2. Apakah anda boleh terus mengagihkan zakat untuk asnaf fi sabiliLlah tanpa melalui Badan Khas Zakat (PPZ) yg mentadbir zakat?
Madzhab Syafi'iy dan Hanbali mengharuskan anda mengagihkan sendiri tapi jika ditegah oleh Pihak Berwajib, maka anda hendaklah akur dan menyerahkan kepada Badan Zakat kerana mereka lebih khusus dalam urusan takmir zakat (Mughny, 2/642), Majmu' (6/161)
Jika anda ingin mengagihkan sendiri zakat anda pada mesjid sebagai asnaf fi sabiliLlah, ia tidak memerlukan akad kerana tiada dalil yg menuruh berbuat demikian kecuali dalam jualbeli. WaLlau a'alam