SJ-1960: Penjamin Hutang

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1960: Penjamin Hutang

Mengikut undang2 jika orang yang berhutang gagal membayar hutangnya maka penjaminlah yang kena bayar. Adakah cara ini bersamaan dengan cara Islam?

Re: SJ-1960: Penjamin Hutang

Jawab:
Dasar Islam ialah :"hai orang2 beriman, penuhilah janji-janji itu." (terjemah AQ 5: 1)
Ini bermakna jika penjamin itu telah membaca syarat jaminan dan sanggup dan menurunkan tandatangan, maka dia hendaklah memenuhi butiran perjanjian itu termasuk membayar baki hutang/pinjaman.
Menyentuh isu penjamin hutang/pinjaman di Malaysia, suatu akta baru telah digubal untuk melindungi penjamin dari serta-merta diperintah membayar jika yg dijamin melarikan diri/gagal membayarbalik pinjaman. Kami belum mendapat butiran terperinci mengenai pindaan akta penjamin ini yg kita rasa lebih mirip kepada keadilan Islam supaya penjamin tidak lah sewenang-wenangnya diperintah membayar melainkan pihak pemiutang telah berusaha mendapatkan bayaran dari yg berhutang termasuk perisytiharan muflis terlebih dahulu, barulah penjamin dikehendaki membayar. WaLlahu a'alam