SJ-2037: Zakat dengan ahli keluarga

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2037: Zakat dengan ahli keluarga

Bolehkah kita memberi zakat di kalangan ahli keluarga? Contohnya kepada nenek atau pun kepada adik sendiri yang yatim?

Re: SJ-2037: Zakat dengan ahli keluarga

Jawab:
Ia kembali kepada definasi zakat dan nafkah. Keluarga terdekat dibantu melalui nafkah, manakala kaum muslimin yg tidak ada hubungan nafkah dibantu melalui zakat. Maka nenek dan adik kandung hendaklah diberi nafkah atau bantuan peribadi bukannya zakat. (Ijma') (alMughny, 2/540-541)