SJ-2114: apbl memohon biasiswa dari sykt insurans

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2114: apbl memohon biasiswa dari sykt insurans

saya ada memohon biasiswa drps sebuah sykt insurans MNRB dan mendapat tawaran untuk menghadiri temuduga. jika saya berjaya slm temuduga itu, apakah hukumnya apbl pelajar yg menuntut ilmu dibiayai oleh sebuah sykt insurans (ia tidak diluluskan oleh mahkamah syariah-sumber:papan utama BSKL, b.harian)

Re: SJ-2114: apbl memohon biasiswa dari sykt insurans

Jawab:

Realiti hari ini sukar bagi umat Islam mencari sumber dana yg benar2 bersih, misalnya spt biasiswa dari Tabung Haji atau baitul Mal. Jika dia memohon pinjaman PTPN sekalipun, ia dikenakan interets 4%. Di Malaysia, suasana syubhat itu menjadi lumrah dalam dunia perniagaan: kita bawakan contoh:
1. Biasiswa dari Firma yg tidak membayar zakat perniagaan
2. Firma yg melabur dalam skim yg tidak halal
3. Firma yg mendapatkan dana secara pinjaman atau bon ribawiyah
4. Firma yg menggunakan arak dan perempuan

Maka jika anda menghadapi kesulitan mendapatkan dana pengajian, maka Islam memberi jalan keluar:
1. Janganlah mengambil pinjaman yg berlandaskan riba, maka jika sekadar biasiswa/dermasiswa yg tidak dikenakan interest termasuk hukum mengambil yg paling ringan

2. Apakah jalan dia mendapatkan dana dari sumber yg benar2 bersih menjadi sempit dan terhad? Jika YA, Maka dibolehkan mengambil jika disokong oleh fakta kehidupan: sumber2 lain sukar diperolehi dan sumber pendapatan keluarga yg terhad dan ramai lagi adik beradik yg masih menuntut.

3. Allah menghukum seseorang hamba berdasarkan kemampuannya. Dalil: AQ 4:98' AQ 4: 100
Ruj: Qardhawi, Fatawa Mu'asirat Jld 2). WA