SJ-2127: Minyak rambut

Primary tabs

2 posts / 0 new
Anonymous (not verified)
SJ-2127: Minyak rambut

jika kita memakai minyak rambut, adakah sah air sembahyang kita