SJ-2323: Berlebih-lebihan dlm Wudhu' dan Do'a

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2323: Berlebih-lebihan dlm Wudhu' dan Do'a

Assalamualaikum…

Ana ada sedikit kemusykilan…

Sahihkah hadis – “akan tiba suatu umat yang berlebih-lebihan dalam wudhu’ dan doa”
Jika ya, bagaimana pendapat ustaz dengan kebanyakan Muslimin pada hari ini yang gemar memanjangkan doa mereka? WA

Re: SJ-2323: Berlebih-lebihan dlm Wudhu' dan Do'a

:wassalam
Jawab:

Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari AbduLlah bin Mughafal ra. Matannya ialah," akan ada dalam umatku kaum yg berlebih-lebihan dalam soal bersuci dan berdo'a."
Disahihkan oleh alMuhaddith Albania: Sahih Abu Daud, # 96
Imam Ibn Qayyim memuatkan hadis ini bila membuat tafsir kpd ayat 55 dari S_alA'araf:" Berdo'alah kpd Tuhan-mu dgn berendah diri dan suara yg lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang2 yg melampaui batas." terjemahnya

Adapun berlebih-lebihan dalam berwudhu' ialah was-was dalam berwudhu' dan akibatnya berlakulah berlebih-lebihan dlm penggunaan air.
Berlebih-lebihan dalam berdo'a itu ialah antaranya spt yg anda sebutkan itu, dan juga membaca do'a yg tidak makthur, berkumpul dalam berdo'a dan mengeraskan suara ketika berdo'a. (juga lihat asySyaqiri, alSunan wal Mubtadi'at/70; asySyatibi, al-I'tosom:1/351; Asqalani, Fathul Bari:2/326; Ibn Qayyim, Zaad alMa'ad:1/66; Imam Ridha, alFatawa: 4/1358) WA